Forbehandling

Mekanisk finrist Filterbælt rist

Riste til overløbsbygværker

Ristegodsvasker
Mekanisk finrist
Separer ristegodset fra mediet i tilløbet med Stjernholm mekanisk finrist.
Filterbælt rist
FSM filterbælt rist tilbageholder op til 85% af ristegodset.
Riste til overløbsbygværker
Reducer forureningen fra overløbsbygværker med Stjernholms selvrensende riste.
Ristegodsvasker
Afvask organisk materiale, transporter og pres ristegodset med Stjernholm Ristegodsvasker.
Sandvasker Tromlesi Transportører Sandvaskeanlæg
Sandvasker
Stjernholm Sandvasker
tilbageholder op til 95% sand.
Tromlesi
Stjernholms tromlesi er særdeles velegnet til filtrering og frasortering af partikler allerede i indløbet.
Transportører
Hygiejnisk, effektiv transport
af alle typer materialer.
Sandvaskeanlæg
Komplet anlæg til effektiv vask af eksternt sand fra fejemaskiner, rendestensbrønde, kloakker og renseanlæg.
Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11