Slambehandling

Skruepresse Forafvander

Transportører

Ultralydsanlæg
Skruepresse
Optimer slambehandlingen
med Stjernholm / Alfa Laval Skruepresse.
Forafvander
Stjernholms forafvander opkoncentrerer den frasorterede slam fra 0,5% tørstof til over 12% tørstof.
Transportører
Hygiejnisk, effektiv transport
af alle typer materialer.
Ultralydsanlæg
Ultralydsbehandling af slam øger
biogasproduktionen med 20% og
reducerer slammængden væsentligt.
Polymeranlæg Struvit - udvinding af phosphor Dekantercentrifuge   
Polymeranlæg
Optimal opblanding og tilførsel minimerer polymer forbruget og maximerer flokkuleringen i slammet.
Struvit - udvinding af phosphor
Ved udvinding af phosphor bliver struvit til penge i stedet for tilstoppede rør!
Dekantercentrifuge
Maksimal ydelse - minimal miljøpåvirkning.
   
Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11