Uden for hegnet

Skyllesystem Rensegrise/sendestationer

Pumpestationer

Riste til overløbsbygværker


Skyllesystem
Hold tankbunden ren
med Stjernholm Skyllesystem.


Rensegrise/sendestationer
Stjernholm rensegrise optimerer driften af rørsystemets pumpe-
stationer og fjerner lugtgener.


Pumpestationer
Nøglefærdige pumpestationer
i neutral arkitektur færdig-monteret efter individuelle behov og ønsker.


Riste til overløbsbygværker
Reducer forureningen fra overløbsbygværker med Stjernholms selvrensende riste.
Stjernholm A/S . Birkmosevej 1 . 6950 Ringkøbing . Tlf.: +45 70 20 25 05 . Fax: +45 97 32 65 11