• Stærkt produktprogram med fokus på økonomi, miljø og CSR

Produkter

Stjernholms produktprogram dækker hele spektret fra kloaksystemet over forbehandlingen, renseprocessen til efterbehandlingen.

Produktpaletten er optimeret i forhold de 3 vigtigste parametre:

ENERGIFORBRUG - DRIFTSIKKERHED - ARBEJDSMILJØ/HYGIEJNE

Paletten er sammensat af en stor del egenproduktion, samt agenturer fra en række førende leverandører rundt i verden.

Herunder finder du en oversigt over programmet. Klik blot på det enkelte produkt for data, tekniske beskrivelser, produktbrochurer mv.

Forbehandling

Forbehandlingen skal bidrage til opfyldelse af forsyningens strategier, KPI’er og målsætninger

Ring eller skriv når du ønsker en dialog om et af vores produkter eller en tilstandsrapport over hele forbehandlingen med dokumenterbare, bæredygtige løsningsforslag.

 Kontakt os

Kaj Stjernholm

Mobil: 21 62 28 15
kss@stjernholm.dk

Mekanisk finrist

Separer ristegodset fra mediet i tilløbet med Stjernholm mekanisk finrist.

Filterbælt rist

FSM filterbælt rist tilbageholder op til 85% af ristegodset.

Riste til overløbsbygværker

Reducer forureningen fra overløbsbygværker med Stjernholms selvrensende riste.

Ristegodsvasker

Afvask organisk materiale, transporter og pres ristegodset med Stjernholm Ristegodsvasker.

Sandvasker

Stjernholm Sandvasker tilbageholder op til 95% sand.

Tromlesi

Stjernholms tromlesi er særdeles velegnet til filtrering og frasortering af partikler allerede i indløbet.

Transportører

Hygiejnisk, effektiv transport af alle typer materialer.

Sandvaskeanlæg

Komplet anlæg til effektiv vask af eksternt sand fra fejemaskiner, rendestensbrønde, kloakker og renseanlæg.

Kompakt båndrist med hulplader

Den kompakte løsning vil kunne anvendes som indløbsrist på renseanlæg, til behandling af mediet fra slamsugere, og til separering af medier fra industrier.

Process

Processen skal bidrage til opfyldelse af forsyningens strategier, KPI’er og målsætninger

Ring eller skriv når du ønsker en dialog om et af vores produkter eller en tilstandsrapport over processerne med dokumenterbare, bæredygtige løsningsforslag.

 Kontakt os

Søren Weber

Mobil: 30 73 50 75
sow@stjernholm.dk

Kaj Stjernholm

Mobil: 21 62 28 15
kss@stjernholm.dk

OXxOFF

OXxOFF styrer beluftningen fuldautomatisk og nedsætter let energiforbruget med 25% uden effektforringelser.

Bundbeluftning

Effektiv bundbeluftning leverer korrekt iltmængde og reducerer strømforbruget markant.

Sneglepumper

Spaans sneglepumper kendetegnes ved høj kapacitet, stor slidstyrke, minimalt vedligehold og lang levetid.

Slambehandling

Slambehandlingen skal bidrage til opfyldelse af forsyningens strategier, KPI’er og målsætninger

Ring eller skriv når du ønsker en dialog om et af vores produkter eller en tilstandsrapport over slambehandlingen med dokumenterbare, bæredygtige løsningsforslag.

 Kontakt os

Søren Weber

Mobil: 30 73 50 75
sow@stjernholm.dk

Skruepresse

Optimer slambehandlingen med Stjernholm / Alfa Laval Skruepresse.

Forafvander

Stjernholms forafvander opkoncentrerer det frasorterede slam fra 0,5% tørstof til over 12% tørstof.

Transportører

Hygiejnisk, effektiv transport af alle typer materialer.

Ultralydsanlæg

Ultralydsbehandling af slam øger biogasproduktionen med 20% og reducerer slammængden væsentligt.

Polymeranlæg

Optimal opblanding og tilførsel minimerer polymer forbruget og maximerer flokkuleringen i slammet.

Struvit - udvinding af phosphor

Ved udvinding af phosphor bliver struvit til penge i stedet for tilstoppede rør!

Dekantercentrifuge

Maksimal ydelse - minimal miljøpåvirkning.

Uden for hegnet

Anlæggene uden for hegnet skal bidrage til opfyldelse af forsyningens strategier, KPI’er og målsætninger.

Ring eller skriv når du ønsker en dialog om et af vores produkter eller en tilstandsrapport over anlæggene uden for hegnet med dokumenterbare, bæredygtige løsningsforslag.

 Kontakt os

Kaj Stjernholm

Mobil: 21 62 28 15
kss@stjernholm.dk

Skyllesystem

Hold tankbunden ren med Stjernholm Skyllesystem.

Rensegrise/ sendestationer

Stjernholm rensegrise optimerer driften af rørsystemets pumpe- stationer og fjerner lugtgener.

Pumpestationer

Nøglefærdige pumpestationer i neutral arkitektur færdig-monteret efter individuelle behov og ønsker.

Riste til overløbsbygværker

Reducer forureningen fra overløbsbygværker med Stjernholms selvrensende riste.

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66