Dekantercentrifuge

Maksimal ydelse - minimal miljøpåvirkning

Overalt i verden er Alfa Laval anerkendt som en særdeles kompetent leverandør af dekantere til slamafvanding på renseanlæg. Alfa Lavals kompetence på området er uovertruffen, og derfor har Stjernholm valgt at samarbejde med Alfa Laval om markedsføring af dekantere på det danske marked.

Aldec serien består af 3 forskellige maskinserier, Aldec, Aldec G2 og Aldec G3, som alle bygger på den samme velafprøvede teknologi. Hvilken dekanter man skal vælge, afhænger således udelukkende af de lokale forhold: Kapacitetsbehov, krav til styring, pladsforhold, krav til afvandingsgrad, krav til udbygningsmuligheder o.s.v.

Separationen sker i en horisontal cylindrisk kugle udstyret med en transportør. Mediet føres ind i kuglen gennem et stationært indløbsrør og accelereres jævnt ved hjælp af en indløbsrotor. Centrifugalkræfterne medfører aflejring af tørstofferne på kuglevæggen. Transportøren roterer i samme retning som kuglen – men med en anden hastighed, hvorved tørstoffet bevæger sig mod den koniske ende af kuglen til slamafgangen.

Uanset hvilken model man vælger, får man en særdeles kompakt dekanter med stor omkostningseffektivitet, driftsikkerhed og nem betjening. Aldec serien har fuldt indkapslede processektioner og tilbyder dermed et højt hygiejneniveau.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

DEKANTER

ØKONOMI

  • Energibesparelser på typisk 20%.
  • Deponeringsbesparelse på 5% i forhold til konkurrende produkter.
  • Tilbagebetalingstiden på typisk 5-7 år.
  • Lavt reservedelsforbrug.

MILJØ

  • Energi-rigtige motorer, og de nyeste forbedringer fra Alfa Laval giver en besparelse på op til 20% i forhold til lignende produkter, som kan direkte oversættes til CO2 besparelse.
  • Højt tørstof på op til 35% medfører, mindre deponi, og dermed mindre transport, er med til at sænke anlæggets CO2 udledning.
  • En dekanter har det laveste polymerforbrug i forhold til andre teknologier

CSR

  • Service venligheden, driftssikkerheden er med til at minimere driftspersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsforhold og er med til at reducere sygdomsfravær.
  • Opsætning, rørtrækning og placeringen af nødvendigt udstyr udføres med henblik på let, og sikker inspektion og service.
  • Vi vægter arbejdsmiljøet højt og uanset hvor vores produkter produceres er målsætningen et arbejdsmiljø efter danske forhold.

Dekantercentrifuge

Mere slam behandlet, mere effektivt
Større kapacitet i forhold til et givet udstyrs pladskrav
Bedre processtyring
Høj grad af beskyttelse mod korrosion
Lave vedligeholdelses-omkostninger
Lavt energiforbrug
Lave omkostninger i levetiden
Store besparelser på bortskaffelse af slam
Hurtig og nem mekanisk og elektrisk installation samt idriftsættelse

Data

Skema til sammenligning

Produktbrochure

 Kontakt os

Søren Weber

Mobil: 30 73 50 75
sow@stjernholm.dk

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66