Struvit

Ved udvinding af phosphor bliver struvit til penge i stedet for tilstoppede rør!

Stjernholm er udpeget som producent og markedsføringsorganisation for et nyt, epokegørende anlæg, som forvandler et problem til en ressource – og en fremtidig indtægtskilde for renseanlægget.

Anlægget er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Vand og Herning Vand samt firmaerne Norconsult og Grundfos og har til formål at udvinde Struvit (også kendt som nyresten) fra spildevandet, så man undgår tilstoppede rør, varmevekslere, centrifuger mv.

Det har desuden vist sig, at den Struvit, der udvindes i processen, har en kemisk sammensætning og struktur, som gør den særdeles velegnet som phosphorgødning, og da vi importerer hele vores forbrug af phosphor (pt. 11.000 tons årligt), er der meget store muligheder for at sælge den genvundne phosphor – kaldet PhosphorCare – som et
attraktivt gødningsprodukt.

Anlægget fungerer ved at sende en sidestrøm af spildevand med høj phosphor og kvælstofkoncentration igennem en reaktor og tilsætte magnesiumsalt. Med den rette styring udfældes et phosphor og kvælstofholdigt granulat, som egner sig fortrinligt til gødning og både har fysisk og kemisk lighed med kunstgødning.

Den beregnede tilbagebetalingstid er mindre end 7 år – alene opnået på de driftsmæssige besparelser. Hertil kommer fortjenesten ved salg af PhosphorCare.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

STRUVIT - GENVINDING AF FOSFOR

ØKONOMI

  • Minimere omkostninger til rensning og udskiftning af rør, pumper og vekslere
  • Spare omkostninger til mandetimer
  • Spare energi – undgå reduktion af ydelse på rør og pumper
  • Tilbagebetalingstid 4-7 år – afhængig af prisen på ren fosfor
  • 10% reduktion i slam

MILJØ

  • Forbedre miljø – genvinder fosfor som er en knap ressource
  • Sparet CO2 udledning - givent anlæg 0,05 tons CO2 / år

CSR

  • Medarbejderne skal ikke bakse med rensning af Struvit i rør og andre installationer
  • Arbejdsvenlig

Struvit - udvinding af phosphor

Forvandler et problem til en ressource
Giver mindre behov for import af phosphor
Udvinder 30% phosphor fra spildevandet
Fjerner aflejringsproblemer i rør, varmevekslere mv.
Tilbagebetalingstid på 7 år alene på driftsbesparelser
Mulighed for betydelig indtægt fra salg af gødning

Data

Skema til sammenligning

Produktbrochure

 Kontakt os

Søren Weber

Mobil: 30 73 50 75
sow@stjernholm.dk

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66