”Verdens Bedste Fødevarer” har givet Kaj Stjernholm en ny titel.

Nu er han blevet Sandvasker.

”Verdens Bedste Fødevarer” er en græsrodsbevægelse som skal sikre, at Danmark får Verdens Bedste fødevareerhverv. Det skal ske via forskning og udvikling, der giver: Mere dyrevelfærd, mindre klima-, natur- og miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø.

Tanken er, at almindelige danskere, skal kunne give et frivilligt bidrag til en fond, når de køber ind eller går på restaurant. Også virksomheder skal kunne bidrage, og da Stjernholm A/S udvikler, producerer og sælger et anlæg, som kan separere sand fra malkekøernes gylle. Et anlæg, som netop sikrer mere dyrevelfærd, mindre klima-, natur- og miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø.

Naturligvis har Stjernholm derfor meldt sig ind i Verdens Bedste Fødevarer, som bl.a. udgiver et nyhedsbrev, der sendes elektronisk til foreningens medlemmer og andre interessenter.

Netop nu er Stjernholm i gang med at udbrede kendskabet til virksomhedens sandvaskeranlæg i USA. Den historie har fundet vej til Nyhedsbrevet og kan læses her.

 

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66