Bent Simonsen ny CFO

Stjernholm A/S har pr. 15. maj ansat Bent Simonsen som ny økonomichef/CFO. Bent har i en årrække beklædt ledende stillinger i bl.a. Hedeselskabet og Dalgasgroup A/S og har – ud over stor erfaring på økonomisiden – også en betydelig erfaring fra bestyrelsesarbejde og lederjobs i en række datterselskaber i udlandet.

Ud over ledelsen af økonomifunktionen får Bent til opgave at synliggøre vores bidrag til både danske og internationale miljømålsætninger, internt og eksternt.

Endelig får Bent Simonsen det overordnede ansvar for den videre opbygning af Stjernholms eksportindsats, hvor der allerede er sået en del frø i både Skandinavien – det øvrige Europa, Kina og USA.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED