Bent Simonsen ny CFO

Stjernholm A/S har pr. 15. juni ansat Bent Simonsen som ny økonomichef/CFO. Bent har i en årrække beklædt ledende stillinger i bl.a. Hedeselskabet og Dalgasgroup A/S og har – ud over stor erfaring på økonomisiden – også en betydelig erfaring fra bestyrelsesarbejde og lederjobs i en række datterselskaber i udlandet.

Ud over ledelsen af økonomifunktionen får Bent til opgave at synliggøre vores bidrag til både danske og internationale miljømålsætninger, internt og eksternt.

Endelig får Bent Simonsen det overordnede ansvar for den videre opbygning af Stjernholms eksportindsats, hvor der allerede er sået en del frø i både Skandinavien – det øvrige Europa, Kina og USA.

© Stjernholm A/S 2020