• INNOVATIVE MILJØLØSNINGER

    til renseanlæg, landbrug, biogas og kemisk/teknisk industri

Bæredygtige løsninger med hensyn til

Vi leverer miljørigtige
løsninger til vores kunder

Stjernholm A/S er en Handels-, produktions-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med speciale i innovative miljøløsninger til renseanlæg, landbrug, biogas og den kemisk/tekniske industri.

Med produkter og viden indenfor forbehandling, proces, slambehandling, installationer ”uden for hegnet” og egen serviceorganisation har vi siden 1997 indtaget en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg og vandværker i Danmark.

En af vores spidskompetencer er separation af organisk og uorganisk materiale i forskellige væsker. Til løsning af denne opgave har vi gennem årene leveret mere end 100 installationer opbygget omkring vores egenproducerede Stjernholm Sandvasker.

Siden 2015 har vi markedsført et system til separation af gylle og sand hos både danske og udenlandske mælkeproducenter som bruger sand i køernes sengebåse. Også her med Stjernholm Sandvasker og vores specialviden som afgørende faktorer.

Samarbejde med værdi
Hos Stjernholm A/S arbejder vi efter et samarbejdskoncept, som vi kalder Samarbejde med værdi. Vi ønsker at vores fælles kompetencer udnyttes maksimalt, så vi altid leverer bæredygtige løsninger med hensyn til økonomi, miljø og CSR.

Stjernholm samarbejder med og er medlem af

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED