• Stjernholm sandrensersystem til kvægbrug

  – separerer sandet fra gyllen. Sandet kan genbruges og gyllen kan anvendes til biogas.

Stjernholm har i tæt samarbejde med en række eksperter indenfor landbrugssektoren, herunder kvægbrugsrådgivere, dyrlæger og kvægbrugere, udviklet et produktprogram og en proces, som muliggør anvendelse af sand i liggebåse i større malkebesætninger uden de hidtidige problemer ved håndtering af sandholdig gylle. Derved sikres

 • bedre dyrevelfærd
 • højere produktivitet
 • mindre dyrlægeregninger
 • genbrug af sand
 • gyllen kan bruges til biogas

Hjertet i Stjernholms kundetilpassede løsninger til landbruget er Stjernholm sandvasker. Løsningen er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand.

Stjernholms sandvaskersystem til kvægbrugere er det driftssikre, enkle, smarte fuldautomatiske system til behandling af sandholdig gylle. Processen er fuldt tilpasset og har i flere år været i drift hos adskillige mælkeproducenter i Danmark og i udlandet.

Landbrug

Enhver mælkeproducent, som bruger sand i sengebåse, møder store udfordringer når sandholdig gylle skal håndteres.

Stjernholms kundetilpassede løsninger til landbruget hjælper mælkeproducenter med at minimere disse udfordringer ved at tilbyde driftssikre, enkle og smarte systemer til behandling af sandholdig gylle.

Stjernholms løsning til behandling af sandholdig gylle er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand. I dag er processen fuldt tilpasset og afprøvet til anvendelse i landbruget. Processen består i tre trin:​

 • Separering af sand fra gylle
 • Rensning af frasepareret sand til genanvendelse
 • Efterbehandling af sandfri gylle med mulighed for at styre tørsfofprocenten, til oplagring, udbringning eller anvendelse på biogasanlæg.

Sand/gylle separations processen reducerer omkostningerne til indkøb af nyt sand. Den sandfri gylle kan oplagres, pumpes og udbringes eller anvendes på biogasanlæg uden de problemer sandholdig gylle normalt vil medføre ved disse aktiviteter.

Se en principopbygning af sandrensersystemet med tilhørende forklaring her.

Processen består i tre trin:

 • Separering af sand fra gylle – med en tilbageholdelsesprocenter på helt op til 99,6. Det betyder, at der kun efterlades ca. 1 gr. sand pr. liter separeret gylle.
 • Rensning af frasepareret sand til genanvendelse
 • Efterbehandling af sandfri gylle med mulighed for at styre tørsfofprocenten, til oplagring, udbringning eller anvendelse på biogasanlæg.

Kriterierne for en succesfuld funktion af et sandvasker-system er:

 • 90 % eller mere af sandet skal tilbageholdes.
 • Efter vask skal sandet indeholde så få bakterier og så lidt fibre, at det kan genanvendes efter få dages lagring.
 • Gyllen skal være så fri for sand og rig på biologisk tørstof at den er velegnet til biogasproduktion
 • Kriterierne for succesfuld funktion udarbejdes baseret på kundens krav og situation i hvert enkelt tilfælde.
 • I samarbejde med kunden defineres kriterierne og der fastsættes en metode for udtagelse og analyse af prøver hos godkendte laboratorier.

BIOGASPRODUCENERNES KRAV TIL GYLLE

Indholdet af sand og biologisk tørstof i den behandlede gylle er af stor betydning for økonomien.

Ud over de økonomiske fordele der opnås gennem bedre produktivitet og færre dyrlægeregninger er indholdet af sand og biologisk tørstof af stor betydning ved valg af sandvasker-system.

En høj tilbageholdelse af sand minimerer omkostningerne til nyindkøb og muliggør levering til biogasproduktion og en høj tørstofprocent giver indtægter fra salg af gyllen til biogasproduktion.

Krav til gylle til biogasproduktion
VSsand/literInteresse
< 70
> 10 gram
Afvises
> 75
< 5 gram
OK
> 78
< 2 gram
OK
> 80
< 1,5 gram
OK
> 83
< 1 gram
OK *)
*) Resultat fra Opicon VS analyse
TØRSTOF (TS) procent i leveret gylle
TS Afregningspris/tons
8%
0 kr.
9%
4 – 6 kr.
10%
8 – 12 kr.*)
11%
12 – 16 kr.
*) 1000 køer producerer 90 m3 pr. døgn. Med en tørstofprocent på 10 % og en afregningspris på 10 kr. pr. ton betyder det 328.500 kr. i afregning fra biogasanlægget. Opicon garanterer min. 9% tørstof i udvasket gylle.

STJERNHOLM SANDVASKER

Stjernholm A/S vil levere bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:

ØKONOMI

 • Set over investeringens levetid (TCO) skal den give økonomisk gevisnt for både kunden og for Stjernholm A/S. Der skal tænkes cirkulært.

MILJØ

 • Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion, mindre deponi, mere genanvendelse og procesoptimering

CSR

 • Løsningen skal minimere vedligehold og service og medvirke til optimale daglige arbejdsforhold, som lever op til både vores og kundens sociale relationer og samfundsansvar.

Se video fra mælkeproducent Erik Dolby her

Videoen er også tilgængelig på engelsk, spansk, kinesisk og hollansk.

Thomas Fleischer Christiansen

92 15 22 15

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED