Ristegodsvasker

Ristegodsvasker som sikrer effektiv transport og afvaskning for organisk materiale

Stjernholms ristegodsvasker benyttes idag på en lang række renseanlæg. Overalt med flotte resultater, bl.a. med op til 45% tørstof, og en ristegodsproduktion på op til 60%. Anlægget sikrer en effektiv og optimal transport og afvaskning af ristegodset for organisk materiale, ligesom tørstofindholdet i det udvaskede ristegods forøges.

System med god økonomi
Den høje effektivitet betyder et reduceret behov for deponering og transport og dermed en minimering af håndteringsudgifterne. Det udvaskede og pressede ristegods kan udledes direkte i deponeringsposer af plast. Der garanteres et fuldstændigt lukket system, med et højt hygiejneniveau omkring håndtering af ristegodset.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

Stjernholm ristegodsvasker

ØKONOMI

  • Levetid på 15-20 år og en beregnet tilbagebetalingstid på 4-6 år.
  • Deponeringsbesparelse på op til 25% grundet forøget tørstof på op til 45% og en ristegodsreduktion på op til 80%.
  • Automatisk drift reducerer servicetimer. Kombineret med udledning direkte i Longofil poser reducerer dette tidsforbruget til inspektion og håndtering med erfaringsmæssigt op til 2 timer ugentligt.

MILJØ

  • Motorer, der opfylder fremtidige EU krav for energirigtige motorer ved lov gældende fra januar 2017, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.
  • Ristegodsreduktionen medfører stærkt reducerede transport- og deponeringsudgifter og er med til at nedsætte anlæggets totale CO2 udledning.

CSR

  • Servicevenlighed, driftsikkerhed og det lukkede system minimerer lugt og berøring med mediet og medfører bedre arbejdsforhold og reduceret sygdomsfravær.

Ristegodsvasker

Kapacitet efter ønske – op til 2m3 udvasket og presset ristegods pr. Time
Lukket system med højt hygiejneniveau
Plc-styring
Forberedt til kontinuerlig drift
Styring af vaske- og pressetid
Udført I stål en 1.4301
Spiral udført I st 57.2 – I kraftigt materiale
Anvendelse af teknisk vand til vaskning og spuling af ristegods og pressezone
Mulighed for udledning af ristegods I deponeringsposer af plast

 Kontakt os

Per Sjørslev Petersen

30 94 25 28
© Stjernholm A/S 2020