Sandvaskeranlæg

Komplet anlæg til effektiv vaskning af eksternt sand fra fejemaskiner, rendestensbrønde, kloakker og renseanlæg.

Et komplet, kundetilpasset sandvaskeranlæg til ekstern sand giver et effektivt behandlingsflow og er en både rationel og omkostningsbesparende løsning.

Stjernholms komplette sandvaskeranlæg består af

 • Modtagerstation med rist og automatiske dæksler.
  Placeret på vejeceller som registrerer mængden og udskriver
  faktura via tilkoblet betalingssystem.
 • Tromlesi som frasorterer større partikler til deponering i container. Mindre partikler og vand ledes til afvander.
 • Fra afvanderen ledes materialet til sandvasker som vasker materialet rent for organisk materiale. Bundfældet, renvasket sand ledes via snegletransportør til container – rejektvand og udvasket materiale ledes til rensning.
Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

STJERNHOLM SANDVASKEANLÆG

ØKONOMI

 • Levetid på 15 år – 20 år
 • Automatisk drift betyder begrænset behov for personale til afregning, inspektion og vedligeholdelse.
 • Sikker tilbageholdelse af sand og større partikler, giver besparelser på op til 20%, i form af mindre deponi, mindre slidtage på maskindele samt reduktion af sand i procestanke mv.

MILJØ

 • Nye opdaterede energi rigtige el motorer, der opfylder fremtidige EU krav, reducerer anlæggets totale CO2 udledning.
 • Mindre deponi og bedre drift, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.

CSR

 • Servicevenlighed og driftssikkerhed er med til at minimere driftpersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsforhold og mindre sygdomsfravær.

Sandvaskeranlæg

Kapacitet efter ønske: 10-12 tons vasket sand pr. døgn
PLC styring
Konstrueret til kontinuerlig drift
Registreringssystem med vejeceller godkendt til elektronisk afregning
Mulig integration til andre EDB systemer

Data

Skema til sammenligning

Produktbrochure

Reference fotos

 Kontakt os

Per Sjørslev Petersen

30 94 25 28
© Stjernholm A/S 2020