OXxOFF

OXxOFF er en sensor som bruges til let at nedsætte energiforbruget med 25% uden effektforringelser

Erfaringer fra en lang række manuelle målinger i processtanke på forskellige renseanlæg indikerer, at det kan være særdeles vanskeligt at sikre, at beluftningen i tanken altid er optimal.

Man står ganske enkelt meget ofte med en lang række åbne spørgsmål, som kun løbende målinger kan give entydige svar på:

 • bør diffuserne udskiftes fordi iltoverførslen gradvist er blevet dårligere?
 • bliver der beluftet for meget, eller kan iltudnyttelsen og dermed energiforbruget forbedres?
 • skyldes høj ammoniumkoncentration eller lav iltkoncentration høj belastning eller overfladeaktive stoffer?
 • tyder et uændret tryk fra kompressoren på god virkningsgrad?
 • sikrer omrøringen at der er ilt i hele beluftningszonen?

Stjernholm OXxOFF opsamler løbende alle de data, der er relevante som parametre så styringen af kompressorer, ventiler og de biologiske processer kan tilpasses og optimeres.

På anlæggets SRO kan historiske data over følgende værdier aflæses:

 • Iltudnyttelsesprocent (OTE)
 • Standard iltudnyttelse(SOTE) korrigeret for iltindholdet i vandfase
 • Iltoverførselsraten (OTR) i kg O2/time
 • Luftflow Nm3/time
 • Iltkoncentrationer i luft- og vandfase
 • Temperatur i luft- og vandfase

Stjernholm OXxOFF produceres på vores eget værksted. Elektroniske komponenter leveres fra anerkendt leverandør og det hele bygges ind i et hus støbt i glasfiber. OXxOFF’en er bygget til at flyde på overfladen, men af hensyn til servicering og inspektion kan enheden ophænges i et specielt servicebeslag, som monteres på tankvæggen. OXxOFF’en kan således hæves og sænkes fra tanken, drejes 360 grader og fastlåses i en valgfri position.

STJERNHOLM OXxOFF

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

ØKONOMI

 • Dokumenteret nedsættelse på 25% af bundbeluftningen uden effektforringelser. Det betyder færre driftstimer, mindre slitage, længere levetid på komponenter, færre servicetimer.
 • Løbende data fra OXxOFF sikrer, at der ikke tilføres mere ilt end nødvendigt, så energiforbruget holdes på et absolut minimum.
 • Besparelse på 15-30%, hvilket har givet tilbagebetalingstider på 2,4 til 6,8 år.

MILJØ

 • Forkert beluftning øger risikoen for udledning af lattergas, som påvirker klimaet 310 gange mere end CO2.
 • OXxOFF automatiske 24/7 overvågning sikrer, at fald i effektiviteten opdages med det samme. Anlæggets SRO får besked så øget miljøbelastning kan undgås.
 • Beluftningsblæsere er store energiforbrugere og igennem energioptimering hentes en betydelig energibesparelse, hvilket betyder mindre CO2 udledning.

CSR

 • Sammenligning af driftsparametre ud fra dataopsamling gør det muligt at vurdere, hvornår det er bedst at lave service.
 • Ingen vedligeholdelse ud over rengøring af sensor.
 • Måling af flere driftsparametre giver bedre indsigt i processen.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED