Overløbsriste til overløbsbygværker

Reducer forureningen fra overløbsbygværker med Stjernholms selvrensende overløbsriste

Stjernholm producerer og markedsfører 2 forskellige type overløbsriste til indbygning i overløbsbygværker: Den patenterede, hydraulisk drevne vertikale overløbsrist type VR og den motordrevne overløbsrist type RO.

Begge ristetyper er konstrueret til optimal indfangning af ristegods ved overløb. Ristegodset ledes herefter den korrekte vej gennem renseanlægget.

Hvilken type overløbsrist der er at foretrække er afhængig af de lokale forhold – herunder bygværkets konstruktion og mediets beskaffenhed.

VR risten renses hydraulisk og består af et antal vandrette, parallelle ristestænger, hvor hver anden er bevægelig. Den fås med en risteafstand på 4,5 og 10 mm, hvilket vednormal drift sikrer en tilbageholdelse på 90% af ristegodset.

RO risten renses via en snegl med børster. Her tilbageholdes ristegodset indvendig i risten ved hjælp af en perforeret plade. Den fås i 3 forskellige dimensioner og kan leveres med en kapacitet på helt op til 1200 liter pr. sekund.

Begge overløbsriste leveres med komplet styreskab og kan indstilles til tidsbestemt drift eller styres via niveaufølere, som måler vandspejlets højde.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

Overløbsriste til overløbsbygværk

ØKONOMI

  • Sparede mandetimer til rensning af riste
  • Sparede udledningsudgifter

MILJØ

  • Mindre udledning af ristegods til naturen

CSR

  • Servicevenlig
  • Arbejdsvenlig

VR Rist

Risteafstand 4,5 eller 10 mm
Hul opfanger op til 90% af ristegodset
Leveres i størrelser fra 50 – 5.000 liter/sekund
Minimalt behov for service og vedligehold
Automatisk drift
Tåler fuld neddykning
Minimal opstuvning

RO Rist

Perforering 0,6 – 12 mm, opfanger op til 90% af ristegodset
Leveres i sektioner med kapacitet fra 175 – 400 l/sek.
Minimalt behov for service og vedligehold
Automatisk drift
Tåler fuld neddykning

 Kontakt os

Per Sjørslev Petersen

30 94 25 28
© Stjernholm A/S 2020