Overløbsriste til overløbsbygværker

Reducer forureningen fra overløbsbygværker med Stjernholms selvrensende overløbsriste

Stjernholm producerer og markedsfører 2 forskellige type overløbsriste til indbygning i overløbsbygværker: Den patenterede, hydraulisk drevne vertikale overløbsrist type VR og den motordrevne overløbsrist type RO.

Begge ristetyper er konstrueret til optimal indfangning af ristegods ved overløb. Ristegodset ledes herefter den korrekte vej gennem renseanlægget.

Hvilken type overløbsrist der er at foretrække er afhængig af de lokale forhold – herunder bygværkets konstruktion og mediets beskaffenhed.

VR risten renses hydraulisk og består af et antal vandrette, parallelle ristestænger, hvor hver anden er bevægelig. Den fås med en risteafstand på 4,5 og 10 mm, hvilket vednormal drift sikrer en tilbageholdelse på 90% af ristegodset.

RO risten renses via en snegl med børster. Her tilbageholdes ristegodset indvendig i risten ved hjælp af en perforeret plade. Den fås i 3 forskellige dimensioner og kan leveres med en kapacitet på helt op til 1200 liter pr. sekund.

Begge overløbsriste leveres med komplet styreskab og kan indstilles til tidsbestemt drift eller styres via niveaufølere, som måler vandspejlets højde.

OVERLØBSRISTE TIL OVERLØBSBYGVÆRK

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

ØKONOMI

  • Sparede mandetimer til rensning af riste
  • Sparede udledningsudgifter

MILJØ

  • Mindre udledning af ristegods til naturen

CSR

  • Servicevenlig
  • Arbejdsvenlig

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED