Sandvasker

Sandvaskeren er hjertet i Stjernholms sandvaskersystem til kvægbrug

Sandvaskeren er hjertet i vores produktprogram, som endvidere omfatter diverse snegle og transportører til transport af medier med sand til og fra rensning.

Sandvaskeren fås i flere forskellige størrelser som i alle tilfælde tilpasses de aktuelle forhold.

Sandvaskeren er bygget på erfaringer fra mange års drift på offentlige og private renseanlæg, hvor der er behov for separation af organisk og uorganisk materiale.

Tekniske data

Kapacitet efter ønske – op til 400 kg renset sand pr. time
PLC-styret
Strømforbrug: 2,6 kW
Vandforbrug: 0,3 m3 pr. m3 vasket sand
Udført i rustfri SS 2333

Princip for sandvasker

 1. Tilløb
 2. Cyklon
 3. Afløb for sandfri gylle
 4. Tilløb for tank
 5. Topmonteret omrører med gearmotor
 6. Tank
 7. Spulevandsarrangement
 8. Ventil for aftapning
 9. Snegl
 10. Vasket sand
 11. Styretavle

Sådan virker sandvaskeren

Opblandet sand og gylle indeholdende organisk materiale, pumpes ind i cyklonen (2) via det tangentiale indløb (1) i toppen af sandvaskerens tank. I denne fase separeres sandet fra gyllen ved cyklonens funktion og forskellen i vægtfylden mellem sand og væske. Den del af væsken, som er sandfri, presses ud gennem toppen af cyklonen, mens resten med det tungere sand løber ud gennem cyklonens bunddyse og tilløb (4) til sandvaskerens tank.

Den langsomtgående topmonterede omrører (5) i tanken adskiller sand og organisk materiale. Sandet bundfælder i bunden af tanken. Den sandfrie restgylle med det organiske materiale forbliver i toppen af tanken og løber ud gennem tankens udløb (3).

Sandniveauet i bunden af tanken vil under driftsforløbet være stigende. Dette vil øge modstanden på tankens omrører (5). Når belastningen på gearmotoren (Kw) når setpunkt ” start udsnegling”, starter udsneglingen via tømmesnegl (9), og kører med drift/pause iht. indstillinger. Hvis sandtilførslen er mindre end udsneglings mængden vil omrører belastningen gradvis falde og nå setpunkt for ”stop udsnegling”.

I bunden af tanken findes der et spulevandsarrangement (7), som gør det muligt at skylle sandet kontinuerligt med vand, således at organisk materiale bliver vasket ud og sandet renset. Ved eksternt startsignal åbner sandvaskerens spulevandsventil for vand til spuledyserne. Spulevandsventilen er åben til flowet er over switch for minimum flow. Ændrer trykket på spulevandet sig så trykket falder og flowet falder til under minimum, åbner ventilen yderligere for at opretholde det ønskede flow, stiger trykket så flowet når op på switchen for maks. flow, vil ventilen lukke så flowet falder til under maks.

På sandvaskerens tank under afløb (3), er der monteret flange for slamudtag (standard, afblændet med blindflange). Slamudtaget kan efter ønske bestykkes med automatisk ventil for udledning af overskydende slam og organisk materiale. Ventilen der leveres som option, er ikke vist på omstående principskitse.

I bagenden af tømmesneglen (9), er der monteret ventil for aftap (8) af vand/sand fra sandvaskeren, denne funktion kan være nødvendig i forbindelse med tømning eller sænkning af vandspejl i sandvaskeren i forbindelse med service eller rengøring.

Stjernholm leverer komplet styring og styreskab med touch screen (11), styring via PLC med mulighed for on line overvågning og kontrol.

 Kontakt os

Thomas Fleischer Christiansen

92 15 22 15

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED