• Vores værdier:

    – TROVÆRDIGHED
    – GENSIDIG RESPEKT
    – KVALITET

Velkommen hos Stjernholm

Stjernholm indtager en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Vi bruger den nyeste viden aktivt og arbejder løbende med at bringe ny, brugbar viden ind i vores løsninger.

Vores fokus er: Der skal være håndgribelige og målbare fordele for kunden i de løsninger, vi tilbyder. Investeringen skal kunne betale sig – og vi opererer typisk med en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 5 år på nyinvesteringer.


Danmarks internationale førerstilling indenfor miljøteknologi platform for eksport

Den viden og teknologi vi siden 1997 har erhvervet os på det danske marked, har vi de seneste år brugt som platform for et målrettet indtog på en række eksportmarkeder.

Vi er allerede etableret med eget selskab i USA, hvor vi også har samarbejde med en række forhandlere, som hjælper os med at introducere vores mest eksportegnede produkter til både spildevandsbranchen og landbrugssektoren.

Sideløbende er vi i kontakt med flere potentielle aftagere indenfor specielt den Kinesiske landbrugssektor, hvor vores system til separation af sand og gylle har store muligheder. Vi er samtidig åbne for at indgå samarbejder indenfor spildevandsbehandling, ligesom vi også løbende vurderer mulighederne for samarbejder på andre eksportmarkeder.


Samarbejde med værdi

Skab sammenhæng mellem investeringer, strategier og målsætninger gennem
Samarbejde med værdi - varemærket
Stjernholm A/S vil bidrage aktivt til opfyldelse af renseanlæggenes KPI’er og lover kunderne bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:
ØKONOMI
MILJØ
CSR

Vi bygger samarbejdet med både vores kunder og vores leverandører på

GENSIDIG RESPEKT OG EN ÅBEN OG ÆRLIG DIALOG.

Derfor vil vi gerne investere tid i en direkte dialog om den opgave I ønsker at få løst, inden der udarbejdes en forespørgsel eller et udbud og inden ordren placeres:

På den måde opnås maksimal sikkerhed for at den endelige løsning vælges med udgangspunkt i en bæredygtig, langsigtet optimering af driften – til glæde for forbrugerne 


Vores løsninger peger ind i FN’s verdensmål

Hos Stjernholm A/S tilbyder vi udelukkende produkter, som i ét eller andet omfang bidrager til opfyldelse af FN’s Verdensmål.

For at synliggøre hvilke mål og hvilke initiativer, der er tale om, har vi for hvert af vores eksportprodukter udarbejdet en oversigt over mål og initiativer.

Holdninger og værdier

De grundlæggende holdninger og værdier som Stjernholm A/S blev startet på i 1997, er stadig gældende for virksomheden. I alt hvad vi foretager os, lægges der stor vægt på disse holdninger og værdier.

VORES VISION

”Bedst til samarbejde med værdi der gavner miljøet”

VORES MISSION

“Vi leverer miljørigtige løsninger til vores kunder”

VORES VÆRIER

Troværdige
Gensidig respekt
Kvalitet

Persondatapolitik

Persondatapolitik Kunder
Hent PDF
Persondatapolitik Jobansøgere
Hent PDF

Om Stjernholm A/S

  • Handels-, produktions-, ingeniør og rådgivnings-virksomhed med speciale i løsninger til vandbehandling på renseanlæg, i kloaksystemer på vandværker samt renovering af pumpestationer mv.
  • Stiftet i 1997 af Kaj Stjernholm.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED