Mekanisk finrist

Effektiv separering af ristegods i tilløbskanaler

Stjernholm mekanisk finrist kendetegnes ved stabil drift og med stor udskillelsesprocent af faste partikler i mediet. Finristen er monteret i en lang række renseanlæg, hvor den effektivt separerer ristegods fra mediet i tilløbskanaler.
Den mekaniske finrist aktiveres via niveaustyring. Når vandspejlet passerer et fastlagt niveau starter motoren. De parallelle ristestænger, som er skiftevis fikserede og bevægelige, drives af et snekkegear og sikrer en effektiv frasortering af ristegods.

STJERNHOLM MEKANISK FINRIST

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

ØKONOMI

  • Levetid på 15-20 år, med en beregnet tilbagebetalingstid på 3-7 år.
  • Tilbageholdelsesgrad kan i processen give besparelser på op til 30% samt mulighed for andre økonomiske gevinster.
  • Servicetimer reduceres. Den selvrensende automatiske drift reducerer tidsforbruget til inspektion og vedligeholdelse med erfaringsmæssig op til 2 timer ugentlig.

MILJØ

  • Motorer, der opfylder fremtidige EU krav for energi rigtige motorer ved lov gældende fra januar 2017, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.
  • Større tilbageholdelse af ristegods kan sikre bedre udnyttelse af fedt og slam i den videre proces på anlægget. Dermed mindre deponi og transport, hvilket er med til at sænke anlæggets CO2 udledning.

CSR

  • Service venligheden og driftssikkerheden er med til at minimerer driftspersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsforhold og er med til at reducere sygdomsfravær.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED