Styringer mv.

Stjernholms styresystem til processen for separering af sand fra gylle, samt tilbageholdelse og rensning af sand til genanvendelse, er opbygget til fuldautomatisk, kontinuerlig drift.

Stjernholms styresystem til processen for separering af sand fra gylle, samt tilbageholdelse og rensning af sand til genanvendelse, er opbygget til fuldautomatisk, kontinuerlig drift.

Processen som beskrevet her styres bl.a. af strategisk placerede følere til måling af flow og tørstofindhold, hvor oplysningerne bearbejdes i en PLC , som herefter bl.a. styrer omrøring i fortank, pumper og ventiler til korrekt blanding af spulevand og rågylle, flow og tryk til sandvasker, flow og tryk ved tilførsel af rent vand til sandbedet, funktion af sandvaskerens omrører og snegl, m.m.

Alt bliver logget, så processens historik løbende kan følges.

De forskellige parametre justeres via touchscreen – eller kan fjernstyres via PC.

Thomas Fleischer Christiansen

92 15 22 15

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED