Pumper

Valget af pumper afhænger først og fremmest af behovet for flow og tryk samt af den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige pumpers kapacitet.

Valget af pumper afhænger først og fremmest af behovet for flow og tryk samt af den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige pumpers kapacitet. Derved sikrer man, at det er den optimale blanding af rågylle og procesvand sandvaskeren får tilført.

Alt efter behov og placering i systemet anbefaler vi stempelpumper fra evt. GEA som har et meget lavt elforbrug og lavt slid. Til mindre anlæg kan enten tøropstillede eller dykkede pumper fra fx Landia, anvendes. Landia har tradition for at levere et godt og holdbart produkt til landbrugssektoren.

Pumper

GEA Electromix

GEA’s Electromix System omfatter en lav effekt pumpe med hydraulisk drevet stempel. Dette system pumper kvæg gødning, der er fuldt opblandet og homogeniseret fra stalden og ind til sandvaskeren. Stempelpumpen monteres kun som tandem system for at have et ensartet tryk ind på anlægget. Gødningen kan indeholde strøelse såsom halm eller savsmuld og sand. Electromix Pumpen kan enten være vægmonteret eller gulvmonteret.

Landia dykpumpe type DG og tørtopstillet pumpe type mptk

DG-pumpen er en dykpumpe, mens MPTK er en tørtopsillet pumpe. Pumperne er særdeles fleksible og udviklet til at pumpe gylle med højt tørstofindhold – betydeligt højere end andre pumper på markedet. Perfekt til alle typer af gylle!

Alle pumper kan udstyres med et knivsystem ved indløbet til pumpen, hvilket sikrer problemfri drift i gylle indeholdende halm og andet tørstof.

Når man anvender sand i båsene påvirker sandet pumperne med øget slid. Landia har udviklet specielle materialer, så pumpernes levetid forlænges væsentligt i sammenligning med en standardpumpe.

Landia pumper kan, afhængig af type, levere et pumpetryk op til 5 bar, hvilket gør det muligt at pumpe gylle over store afstande – op til flere kilometer!

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED