Filterbælt rist

FSM filterbælt rist tilbageholder op til 85% af ristegodset

De anerkendte FSM filterbælt riste er installeret et utal af steder rundt i verden under meget forskellige vilkår. Overalt har risten vist meget fine resultater med meget høje tilbageholdelsesprocenter og stor drift-sikkerhed.

De perforerede, bevægelige stålpaneler opbygger automatisk en måtte af ristegods, som fjernes fra filterristen med børster, placeret i ristens top. Det opsamlede ristegods kan herefter opsamles i en transportør og sendes videre til ristegodsvaskning.

Niveau opstrøm og nedstrøm på risten bestemmes enten med ultralyd eller stavelektrode. Når vandstanden overstiger en forud indstillet værdi, starter rist og rengøringsbørsten – magnetventiler åbner for vandtilførsel til ristens spulebom.

Filterbæltets konstruktion med medbringere på hver femte filterelement forhindrer opbygning af ”pølser” af flydende materialer i indløbet foran risten. Stålfilteret trækkes af kæder og glider på plastskinner, monteret på maskinens ramme.

FSM filterbælt riste fås i bredder fra 300 til 3000 mm og med afkasthøjde op til 11000 mm. Filterpanelerne leveres med hulstørrelser efter ønske, fra 2 – 12 mm.

STJERNHOLM FILTERBÆLT RIST

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

ØKONOMI

  • Levetid på 15-20 år, en beregnet tilbagebetalingstid på 4-6 år.
  • Tilbageholdelsesgrad kan i processen give besparelser på op til 50% samt mulighed for andre økonomiske gevinster.
  • Servicetimer reduceres. Den selvrensende automatiske drift, reducerer tidsforbruget til inspektion og vedligeholdelse med erfaringsmæssig op til 2 timer ugentlig.

MILJØ

  • Motorer, der opfylder fremtidige EU krav for energi rigtige motorer ved lov gældende fra januar 2017, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.
  • Større tilbageholdelse af ristegodset, sikrer bedre udnyttelse af fedt og slam i den videre proces på anlægget. Dermed mindre deponi og transport, hvilket er med til at sænke anlæggets CO2 udledning.

CSR

  • Servicevenligheden, driftssikkerheden minimerer driftspersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsforhold og er med til at reducere sygdomsfravær.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED