Produktion

Produktion af højeste kvalitet

Konstruktion, produktion, montage af rørføringer, trapper, reposer, platforme, gelændere i korrosionsbeskyttede materialer – det er Stjernholm produktion.

Ud over vores betydelige egenproduktion af forskellige typer maskiner til håndtering og rensning af vand, tilbyder Stjernholm også: konstruktion, produktion og montage af alle former for smedearbejde i rustfrit og galvaniseret.

På smedeværkstedet i Randers råder vi over en velfungerende maskinpark og en særdeles kvalificeret medarbejderstab med stor erfaring indenfor renseanlæg, pumpestationer, vandværker osv.

Vi indgår gerne i opgaveløsningen i tæt dialog med kunder og rådgivere. Nødvendigt tegnings- og dokumentationsmateriale leveres før, under og efter opgavens løsning.

ØKONOMI

  • Set over investeringens levetid skal den give økonomisk gevinst for både kunden og for Stjernholm A/S

MILJØ

  • Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion og proces optimering

CSR

  • Løsningen skal medvirke til optimale daglige arbejdsforhold og leve op til både Stjernholm A/S og kundens sociale relationer og samfundsansvar

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED