Sandvasker

Sandvaskeren vasker effektivt organisk materiale fra sandet og efterlader et minimum af sandpartikler i rejektvandet.

En lang række danske renseanlæg har i dag sandvaskeren fra Stjernholm som en fast installation. Vi kan således dokumentere, at der overalt er opnået flotte resultater bla. med op til 95% tørstof, og et glødetab på mindre end 1%.

Stjernholms sandvasker er kendetegnet ved effektiv vaskning med minimalt organisk materiale i sandet efter vask, og et minimum af sandpartikler i rejektvandet. Den høje effektivitet reducerer udgifterne til deponering og transport væsentligt.

Alle vore sandvaskere er forberedt til indbygning i komplette sandvaskeranlæg omfattende modtagestation, tromlesi, afvander mm. til behandling af ekstern sand fra

 • Fejemaskiner
 • Rendestensbrønde
 • Kloak
 • Sand fra renseanlæg

STJERNHOLM SANDVASKER

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

ØKONOMI

 • Levetid på 15-20 år med en beregnet tilbagebetalingstid på 3-5 år.
 • Høj tilbageholdelsesgrad af sand reducerer slidtage og aflejringer i øvrige tekniske installationer.
 • Deponeringsudgifter reduceres med op til 25%. Sandet kan i de fleste tilfælde sælges eller genanvendes.

MILJØ

 • Motorer, der opfylder fremtidige EU krav for energirigtige motorer ved lov gældende fra januar 2017, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.
 • Større tilbageholdelsesgrad af sand sikrer mindre deponi og transport. Reducerer anlæggets samlede CO2 udledning.

CSR

 • Servicevenlighed, driftssikkerhed og let indregulering minimerer driftspersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsmiljø og mindsker risikoen for sygdomsfravær.
 • Det organiske materiale fjernes uden brug af kemikalier.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED