Inden længe vasker vi sand i Californien

Efter 3 måneders rejse, landede 2 stk. Stjernholm 2500 sandvaskere med 2 snegle den anden dag i Californien.

Som så mange andre renseanlæg i Californien opgraderer Silicon Valley Clean Water for tiden faciliteterne med henblik på øget bæredygtighed og miljøoptimering.

Fremover vil disse 2 danske sandvaskere være en vigtig del af forbehandlingen på renseanlægget: Det organiske materiale separeres effektivt fra sandet. Renheden af sandet øges væsentligt samtidig med at mængden af sand til deponering reduceres betragteligt.

© Stjernholm A/S 2020