Hørning Renseanlægs energiforbrug reduceret med hele 28% ved at skifte fra rør til plader

Selvom landets 674 renseanlæg er blevet bedre til at passe på energien, er der fortsat et potentiale for forbedringer. Det viser en case fra Hørning Renseanlæg, som hører under Skanderborg Forsyning, med al ønskelig tydelighed. Her har en investering på blot 650.000 kroner medført en energibesparelse på hele 28% af hele anlæggets energiforbrug.

– Beluftningen i procestanken er én af de helt store energi-slugere på et renseanlæg. Ofte anvendes ca. 60% af anlæggets samlede energiforbrug på beluftning. Optimering af beluftningsprocessen er derfor også et meget centralt indsatsområde når der arbejdes med energibesparelser,- siger Jens Munk-Poulsen, som er Fagleder, Projekt og Processer hos Skanderborg Forsyning.

Beluftningen i procestanken er traditionelt foregået med rørbeluftere, som – populært sagt – er et system af rør med huller, som forsyner spildevandet med den ilt, som bakterierne skal bruge for at levere den biologiske rensning. Ved at erstatte rørene med membran-plader opnår man imidlertid en langt bedre fordeling og styring af den indblæste luft. Det medfører større iltoptagelse i spildevandet og bedre livsbetingelser for bakterierne. Man kan ganske enkelt opnå samme gode biologiske proces med en betydelig mindre luftmængde ved pladebeluftning end ved rørbeluftning.

– I Hørning valgte vi at samarbejde med Stjernholm A/S om at skifte rørene ud med plader. Udskiftningen kostede 650.000 kroner, og allerede efter mindre end et halvt år kan vi konstatere, at Stjernholms løfter om energibesparelser på op til 30% kommer til at holde stik. –

– Det betyder helt konkret, at vores investering i pladebeluftning er tilbagebetalt på lige godt 6 år, og med en garanteret levetid på 10 år på membranerne får vi en gevinst på ca. 400.000 kroner alene i garantiperioden. – siger Jens Munk-Poulsen.

 

Bedre styring giver mulighed for endnu større besparelser.

Til styring af beluftningen tilbyder Stjernholm et måleudstyr – kaldet OXxOff – som løbende måler afgasningen ved procestankens vandoverflade. En sådan enhed er netop nu under indkøring på AquaGlobe, som ligger i forbindelse med Skanderborg Centralrenseanlæg. Enheden er flytbar, og det er Jens Munk-Poulsens mening, at OXxOff’en senere i en periode skal flyttes til Hørning.

I Skanderborg er vi stadig i en indkøringsfase. Man kan derfor endnu ikke sige, hvilke resultater der kan opnås ved en optimeret styring af beluftningen. – Vort håb er en  5-10% besparelse på energiforbruget,- slutter Jens Munk-Poulsen.

 

Faktaboks

Hørning Renseanlæg: Besparelsespotentiale v/ nye diffusorer
 • Investering

  kr. 650.000,-

 • Besparelse pr. måned

  kr. 8.613,50

 • Besparelse pr. år

  kr. 103.362,00

 • Tilbagebetalingstid

  ca. 6,3 år

 • Afskrivningstid jf. POLKA

  20 år

 • Garanti på beluftere

  10 år

 • Gevinst ved 10 års drift (garantiperioden)

  kr. 383.620

 • Gevinst ved 20 års drift (afskrivning inkl. nye membraner)

  kr. 1.284.812

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED