Landbrug

Unikke løsninger

Stjernholm har i tæt samarbejde med en række eksperter indenfor landbrugssektoren.

Herunder kvægbrugsrådgivere, dyrlæger og kvægbrugere, udviklet et produktprogram og en proces, som muliggør anvendelse af sand i sengebåse i kvægbesætninger uden de hidtidige problemer ved håndtering af sandholdig gylle.

Derved sikres

  • bedre dyrevelfærd
  • højere produktivitet
  • mindre dyrlægeregninger
  • genbrug af sand
  • gyllen kan bruges til biogas

Hjertet i Stjernholms kundetilpassede løsninger til landbruget er Stjernholm sandvasker.

Løsningen er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand.

Kontakt os trygt for videndeling og referencer.

Kontakt os

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED