For godt til at være sandt?

Trylleordet er ”Struvit”

Ambitionerne var tårnhøje og udfordringerne store, da det i 2016 blev besluttet af etablere et nyt teknisk anlæg på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus: Anlægget skal ændre skade til gavn. Det skal forvandle gener til ressourcer – og det skal gøre udgifter til indtægter, lød den reelle udfordring.

Kan man det – eller er det ”for godt til at være sandt”?

 

KLAR-TIL-START.

Netop nu er et godt 15 millioner kroner nyt Struvit-anlæg startet op på Marselisborg Renseanlæg. Det er nu, at ”trylleordet ”Struvit” skal vise sin betydning. Det handler om at mestre formlen, der ændrer en tung og dyr spildevandsproces til en miljømæssig gevinst. Og også giver ekstra klingende mønt i pengekassen hos Aarhus Vand.

– Det bliver et anlæg, der hviler på de gode erfaringer fra drift af mindre anlæg i den seneste femårsperiode. Anlægget rummer principielt samme teknologi, som vores anlæg i Åby, der blev idriftsat i 2013 og senere anlæg, men forskellen er, at der nu er skaleret op til meget større dimensioner og kapacitet, fortæller Projektleder Peter Balslev, Aarhus Vand A/S, der kalder det et ”generation-3” anlæg.

Peter Balslev står inde for, at de stoffer, som normalt bliver betragtet som affaldsstoffer nu udnyttes som værdifulde ressourcer i form af gødning/fosfor, – Nu står det klar til drift. Anlægget er godt 4 gange så stort, som anlægget vi har i Åby – og det forventes at producere cirka den dobbelte mængde fosfor. – Aarhus Vand A/S påregner en tilbagebetalingstid af denne millioninvestering på ca. 10 år, siger han.

FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT? Vi spurgte Projektleder Peter Balslev fra Aarhus Vand om det alt-i-alt kan beskrives som værende ”For godt til at være sandt?”. Svaret kom prompte og med et klart: Nej!  – Vores Struvit-anlæg har til dato til fulde stået sin prøve. Det er vi også helt sikre på bliver resultatet af opstarten af den nye anlæg i Marselisborg, siger han.

PÅ DYBT VAND. Direktør Kaj Stjernholm fra Stjernholm A/S har været glad for opgaven og for samarbejdet med Aarhus Vand. – Det har været en spændende proces at komme i mål med det nye Struvit-anlæg i Aarhus, siger Kaj Stjernholm og fortsætter: – Naturligvis opstår der nogle uventede udfordringer, når et sådant teknologiprojekt skal virkeliggøres og søsættes. Alle parter i processen har dog udvist forbilledlig og dygtig brug af værktøjerne ”åben og ærlig dialog”. Her fandt vi solide svar og løsninger på de mange forskellige udfordringer, fortæller han.

SOLIDT DANSK INGENIØRARBEJDE. Struvit-anlægget i Aarhus er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus Vand, SUEZ Water A/S og Grundfos A/S. Stjernholm A/S er udpeget som producent og også som markedsføringsorganisation for dette nye anlæg, som forvandler et problem til en ressource – og samtidig sikrer en fremtidig indtægtskilde for renseanlægget.

 

FAKTA OM STRUVIT – ”FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT ?”:

FRA UDGIFT TIL INDTÆGT. I Aarhus udvindes der nu rent fosfor af spildevandet. Fosfor er en gødningsressource, der både er knap, dyr og almindeligvis må importeres til brug i den danske landbrugsproduktion. Når fosfor fra renseanlægget erstatter dyr importeret gødning er det penge på bundlinjen hos landets Forsyningsselskaber, der arbejder med denne teknologi. Et soleklart skifte fra udgift til indtægt.

FRA SKADE TIL GAVN. Det gode eksempel er renseanlægget i Åby i Aarhus. Her har anlægget, der er et forsøgsanlæg, siden 2013 trukket 20 – 45% fosfor ud af spildevandsslammet. Det er der en lang række miljømæssige fordele i.  Denne proces passer perfekt ind i et af tidens økonomiske begreber: Cirkulær økonomi. Almindeligvis afbrændes og/eller deponeres forurenet slam, ligesom det i stor udstrækning er blevet spredt på landbrugsjord. Hvilket ikke er den miljøoptimale metode til håndtering af spildevand. Gennem en enkel proces kan Renseanlæggene i Aarhus nu sikre at en stor andel af fosforen i slammet bliver transformeret og som nyt produkt kan videresælges – og det som højkvalitets gødning og til stigende priser, lyder kommentaren. Alt i alt en virkningsfuld proces, der effektivt ændrer spildprocesser fra skade til gavn.

FRA GENE TIL RESSOURCE. Resultatet af processen kan betegnes en værdifuld ressource, som ellers helt var gået til spilde. Genvindingen af fosfor kan erstatte en betydelig del af landets fosforimport, der aktuelt udgør 11.000 tons på årsbasis. Anlægget i Åby genindvinder op til 45 procent af fosforen. At genvindingsprocessen tillige minimerer omkostninger til rensning og udskiftning af rør, pumper og vekslere, kræver færre mandetimer (sparede omkostninger) og tillige sikrer at der undgås reduktion af ydelser på rør og pumper (spares energi), gør ikke anlægget mindre interessant. Kort og godt et skifte fra gene til ressource.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED