Forureningen fra overløbsbygværket er en udfordring mange steder

En god, driftssikker løsning på denne udfordring er vores selvrensende overløbsrist. Den er forsynet med en perforeret plade, som tilbageholder op til 90% af ristegodset. Det opsamlede ristegods fjernes automatisk via en snegl med børster.

Vi har netop i forrige uge leveret en sådan overløbsrist til FORS A/S. Overløbsristen leveres som en plug and play løsning og kan via et guidesystem i siden let hæves op på terræn og serviceres. På den måde undgår driftspersonalet nedstigning i bygværket.

Ved valget af Stjernholm selvrensende overløbsrist har FORS A/S opnået målbare fordele på 3 centrale områder:

  • Økonomi: sparede mandetimer til rensning af riste – sparede udledningsudgifter- sparede driftsudgifter
  • Miljø: Mindre udledning af ristegods i naturen.
  • CSR: Servicevenlig – Arbejdsmiljø venlig.

Overløbsristen fås i 3 dimensioner med en kapacitet på helt op til 1200 liter i sekundet.

Vil du hører nærmere så kontakt Per Sjørslev Petersen på psp@stjernholm.dk eller 30942528 eller Henrik Thygesen hos FORS A/S.

OBS: Du kan også se vores overløbsrist på STF’s årsmøde den 17. juni på Mariager Fjord Renseanlæg i Hadsund.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED