HedeDanmark tilbyder at afsætte vasket sand til genanvendelse fra danske renseanlæg.

På grund af en henvendelse fra Stjernholm A/S, har HedeDanmark udarbejdet et spændende tilbud på afsætning af vasket sand fra renseanlæg.

Sandet genanvendes eller nyttiggøres (afhængig af kvaliteten) som erstatning for sand udvundet i råstofgrave. Der er således tale om et godt bidrag til en mere cirkulær økonomi og SDG’erne (Verdensmål nr. 12) – vel og mærke på særdeles attraktive økonomiske vilkår.

Sand, som er vasket i et Stjernholm sandvaskeranlæg opfylder alle de aftalte grænseværdier – herunder et indhold af max. 3% organisk materiale.

Tilbuddet fra HedeDanmark kan ses her

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66