Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler

Kært barn kan have mange navne, siger man. Kaj Stjernholm, direktør i Stjernholm A/S: – Hos Stjernholm kalder vi det ”Samarbejde med Værdi”. Andre aktører kalder det “Udbud med dialog”, andre igen  “Værdiskabende udvikling” osv.. I virkeligheden handler det om at frigøre ressourcer i tilbudsfasen – væk fra det bøvlede regel- og administrationsarbejde – og mere tid og fokus på den mere præcise dialog om, hvad der for den enkelte kunde skaber værdi – i såvel produkter som processer.

Vores invitation til ”Samarbejde med Værdi” er en invitation til –  sammen med kunderne, at  sikre, hvad der kan kaldes et ”360 graders eftersyn” af de forhold, der resulterer i den optimale og mest effektive leverance. Dette målt på økonomi, miljø og CSR. At komme godt fra start i en tilbudsfase er helt essentielt. Den tidlige dialog mellem leverandør og udbyder er en investering i en betydelig værditilvækst for projektet – både for køber og for sælger. Det er lige netop her, at man har størst mulighed for afstemme forventninger, fokusere på risici – og vigtigst: at fjerne misforståelser og unødigt ofte kostbart tidsspilde.

FLUGTER MED REGLERNE. “Samarbejde med Værdi” fra Stjernholm A/S flugter indholdsmæssigt ganske nøje med den holdning myndighederne aktuelt anbefaler. Der bruges lidt andre ord:  “Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen”. Sådan lyder bare et af rådene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Dialog – før og under udbudsprocessen”, der netop er udkommet.

Den nye vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forklarer hvilken type dialog er tilladt under udbudsprocessen. Der er konkret vejledning til de situationer, hvor der kan opstå tvivl – fx også i forhold til, hvilke ændringer man må foretage i et offentliggjort udbudsmateriale, og hvordan eventuelle fejl eller mangler i et modtaget tilbud kan håndteres. Vi anbefaler et nærstudie her: Læs vejledningen ”Dialog – før og under udbudsprocessen” find og genfind stort set samme proces her på Stjernholms hjemmeside.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED