Moderat vækst i 2020

I et år, præget af usædvanlige udfordringer, har en hurtig omstilling givet vækst på top og bundlinje, optimeret vores interne processer og udvidet vores eksportmuligheder. 

Vi kan se tilbage på et noget anderledes år. Da vi ved starten af året 2020 blev gjort opmærksom på, at hele verden stod overfor en truende pandemi, havde de færreste nok fantasi til at overskue konsekvenserne heraf. I marts måned ramte COVID-19 Danmark – og resten af verden – med stormstyrke.

Det er ikke nemt, på kort tid, at tilpasse sig så fundamentale og markante ændringer. Ikke desto mindre kan vi konstatere, at vores medarbejdere gjorde præcis det. De har på en meget troværdig måde, og uden at gå på kompromis med den kvalitet Stjernholm er kendt for at levere, formået at omstille sig til den nye virkelighed. Stor tak for en gedigen indsats.

Koronapandemien har ikke ændret vores kerneforretning, levering af miljørigtige løsninger til vores kunder, der gavner og forbedrer miljøet, men den har om noget ændret vores adfærd og tilgang til udførelsen af arbejdet, både internt og eksternt. Hvor vi tidligere kunne møde vores kunder, samarbejdspartnere og kollegaer fysisk, foregår dette nu i overvejende grad virtuelt. Det kræver en anden forberedelse, og til tider omorganisering af planer, for vores montage- og servicemedarbejdere, når arbejdet ude i marken også skal tage højde for kundernes sikkerhedsforanstaltninger.

Årets bruttofortjeneste udgør 13,3 mio. kr. imod 12,1 mio. kr. sidste år, svarende til en forbedring på 10,2 %. Resultatet før skat udgør 1,5 mio. kr. Det svarer til en stigning på 32,6 % i forhold til sidste år, hvor resultatet før skat udgjorde 1,1 mio. kr.  Det ordinære resultat efter skat udgør 1.2 mio. kr. imod 0,9 mio. kr. sidste år.

Egenkapitalen udgør 2,7 mio. kr. imod 1,5 mio. kr. sidste år. Selskabet har nu en soliditetsgrad på 18 %, og har forrentet egenkapitalen med 55,6 %. Overordnet set vurderer selskabets ledelse, resultatet 2020 at være tilfredsstillende.

I tråd med selskabets erklærede strategi, at fastholde vores hjemmemarked og skabe vækst på eksportmarkedet, er stigningen i omsætningen på små 14 % hentet på eksportmarkedet, imedens omsætningen på vores hjemmemarked har været svagt faldende.

Vi har i 2020 lavet fremskridt i USA, Kina og Europa generelt. I USA er der stigende interesse efter sandvaskere til spildevandsindustrien, og har vi i den forbindelse opbygget et netværk bestående af 22 repræsentanter, geografisk fordelt over USA. Endvidere har vi etableret eget salgsselskab i USA i løbet af 2020.

Den første OXxOFF, som leverer online data til styring af beluftning, er afsat til Kina, og har vi indgået en forhandleraftale der dækker 8 provinser omkring Shanghai vedrørende proces optimering. Yderligere forhandlinger er i gang, vedrørende proces optimering og afsætning af sandvaskere til den kinesiske spildevandsindustri.

Selskabets arbejde med udvikling af sandvasker til landbruget, har i 2020 vakt stor opmærksomhed. Vi har i november måned fået besked fra IDA, at Stjernholm er indstillet til EU´s Miljøpris for Produkter og Services, som finder sted i marts 2021.

På de interne linjer, har vi i året arbejdet med tre strategiske fokusområder, herunder modernisering, effektivisering og digitalisering. Alle tre områder har det til fælles, at de øger vores kompetencer og agilitet, samtidig med at de gavner samarbejdet med vores kunder.

Vi har fortsat vores arbejde med at fastholde vores fagligt kompetente medarbejdere. For nogle år siden satte vi os for, at vi ville reducere medarbejder omsætningen til mindre end 10 %. Det er derfor glædelig at konstatere, at medarbejder omsætningen i 2020 er nede på 5,3 %.

I skrivende stund befinder vi os midt i Koronakrisen. Danmark, og resten af verden, lider stadigvæk af restriktioner og nedlukninger, og de økonomiske konsekvenser af krisen, begynder langsomt at komme op til overfladen. Vi må dog forvente, at der kommer til at gå nogle måneder endnu, inden samfundene begynder at åbne op igen, og forholdene begynder at normalisere sig.

Med de aktiviteter Stjernholm har gennemført, og de planer vi har for kommende år, mener vi der er plads til forsigtig optimisme. Vi forventer derfor en moderat vækst i 2021, både i omsætningen og på bundlinjen.

Yderligere oplysninger fås ved at henvende sig til:

Kaj Stjernholm, adm.direktør, Stjernholm A/S, mobil 21 62 28 15, kss@stjernholm.dk
Bjarki Mohr, bestyrelsesformand, Stjernholm A/S, mobil 21 84 63 33,bjarki.mohr@gmail.com

 

Stjernholm økonomi 2020

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED