Netto energiproduktion i vandsektoren

Niras har udarbejdet en rapport til Miljøstyrelsen. Stjernholm har bidraget til indholdet.

Firedobling af energiproduktionen fra renseanlæggene, som er blevet langt bedre til at hente ressourcer ud af spildevandet. Burde spildevand i virkeligheden kaldes ressourcevand?

Landets renseanlæg er i hvert fald blevet langt bedre til at hente ressourcer, som energi, ud af spildevandet. Flere renseanlæg producerer mere energi, end de bruger. Samlet set har renseanlæggene firedoblet mængden af solgt energi i perioden 2010 til 2017. Hertil kommer den mængde energi, som renseanlæggende producerer og anvender internt på renseanlæggene.

Det fremgår af en ny rapport fra Miljøstyrelsen, der tager udgangspunkt i spildevandsanlæg i Randers Svendborg og Næstved og viser, hvordan de med en kombination af energibesparelser og energiproduktion kan forbedre energiregnskabet.

Læs rapporten her

Selvom landets 674 renseanlæg er blevet bedre til at passe på energien, er der fortsat et potentiale for forbedringer. Vejen frem er både investeringer i energibespareler og en øget produktion af energi.

Erfaringerne fra anlæggene i Randes, Svendborg og Næstved viser, at man blandt kan spare energi ved at bruge sensorer, der holder øje med spildevandet og lukker ned for strømslugende pumper, når de ikke er i brug. I dag kører pumperne mange steder hele tiden uanset, om der er spildevand eller ej i bassinerne.

Renseanlæggene kan også installere varmepumper, der udnytter den varme, der produceres i forbindelse med rensningen af spildevandet. Varmen kan bagefter sendes ind i fjernvarmesystemet til boliger.

En tredje metode er at producere gas ud af spildevandet. Det er en metode, der i dag forsyner store dele af København med bygas fra biogasanlæg i bl.a. Lynetten og Avedøre renseanlæg.

Idékataloget er resultatet et af et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og leverandører og rådgivere fra branchen. Blandt andre Krüger, Envidan, Danfoss, NISSEN energi teknik, Stjernholm, Landia og Xylem Water Solutions.

 

Kilde: Forsyning2100.nu

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED