Opicon på Kvægkongres2018 i Herning

Stjernholmløsning sikrer optimal økonomi- og ressourceudnyttelse og giver tillige mere velfærd i kostalden

Biogas er en stadig vigtigere – også økonomisk – komponent i moderne kvægbrug. Derfor er det også vigtigt, at der ikke laves unødige forhindringer, for den rene gylle, der skal omsættes til biogas, og ej heller for en høj genanvendelse af det sand – som stadig oftere foretrækkes af de danske landmænd, som strøelse i kostalden.

RESSOURCER OG ØKONOMI. Med en genanvendelse af hele 90 procent af sandet fra kostaldene løser Stjernholms gyllesepareringsanlæg til landbrugssektoren en række store udfordringer for de landmænd, som ønsker at benytte sand som lejemateriale for deres malkebesætning. – Ressourcer og økonomi skal jo gå op i en højere enhed. Mange nye staldløsninger bliver designet med udgangspunkt i anvendelse af sand som leje. Vores sandseparator sikrer, at sandet kan genanvendes og at gyllen forbliver egnet til biogas. Det fortæller direktør Kaj Stjernholm fra OPICON, der er producent af separeringsanlægget, og som markedsfører anlægget. OPICON er et datterselskab af Stjernholm A/S i Ringkøbing.

For OPICON/Stjernholm A/S handler det om at levere et anlæg, hvor en given gylletank i det hele bevarer sin kapacitet – og hvor der ikke bundfælder sig sand. Løsningen sikrer, at gylle problemfrit kan leveres til biogas og at sand som en vigtig ressource kan genanvendes i størst mulige omfang.

INTERNATIONAL INTERESSE. OPICON/Stjernholm A/S mærker en god interesse – også internationalt, for sit separeringsanlæg. Anlægget er velegnet til eksport, og der er allerede opstillet anlæg i Holland og Tyskland. Aktuelt udvises der også stor amerikansk interesse for anlægget, ligesom man også har mærket interesse fra sydeuropa.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED