Polymeranlæg

Optimal opblanding og tilførsel minimerer polymer forbruget og maximerer flokkuleringen i slammet

Trods en meget enkel og driftsikker opbygning er Stjernholms polymeranlæg særdeles effektiv til automatisk opblanding og tilsætning af polymer til slampressere og dekantere.

Anlægget består af to kar, som er placeret over hinanden. I det øverste kar opblandes polymeren i det ønskede blandingsforhold. Tilførsel af vand og polymer styres af niveaufølere og et lille røreværk sikrer fuld opblanding inden den færdige blanding ledes til lagertanken.

Modningen foregår i lagertanken, hvorfra den færdige blanding ledes til forbrugsstedet ved hjælp af en pumpe, som styres på omdrejninger, frekvens eller tid.

Stjernholm polymeranlæg leveres som færdig unit i 2 størrelser.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

STJERNHOLM POLYMERANLÆG

ØKONOMI

  • Lavere polymerforbrug – erfaringsmæssigt 10-15%
  • Levetid på 15-20 år
  • Løfter tørstofindholdet

MILJØ

  • Et lavere polymerforbrug reducerer brugen af kemikalier og er med til at mindske belastningen af naturen.
  • Bedre opblanding og dosering af polymeren giver et højere tørstof = mindre slamkørsel.

CSR

  • Service venligheden, driftssikkerheden er med til at minimerer driftspersonalets belastning.

Polymeranlæg

Enkel opbygning
Mulighed for effektiv, fuldautomatisk drift
Fylder meget lidt – kan monteres på en europapalle
Kan betjenes manuelt
Mekanisk flowmåler til visuel kontrol

Data

Skema til sammenligning

Produktbrochure

 Kontakt os

Per Sjørslev Petersen

30 94 25 28
© Stjernholm A/S 2020