Ultralydsanlæg

Ultralydsbehandling af slam øger biogasproduktionen med 20% og reducerer slammængden væsentligt

Behandling af slam kan være en tung økonomisk post på mange renseanlæg, men med en tilbagebetalingstid på blot et par år, er installation af Ultrawave til ultralydsbehandling af slam en særdeles attraktiv investering.

Ultralyd er lyd, hvis svingninger ligger over ‘det hørbare’ område. Ultralyd bruges med stor succes til en række forskellige formål – og nu også til behandling af slam.

Du kan læse meget mere om UltraWave og ultralydsbehandling herunder:

Hent brochure

ULTRAWAVES ULTRALYDSANLÆG

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

ØKONOMI

  • Typisk 3-5% højere TS på slutafvanding.
  • Biogasproduktion øges med 20%.
  • Rest slammængde reduceres med 10-15%.
  • Polymerforbrug 15-25% mindre.

MILJØ

  • Bedre udnyttelse af ressourcer p.g.a. højere gasproduktion.
  • Mindre slammængde – mindre deponi, og dermed mindre transport, er med til at sænke anlæggets CO2 udledning.
  • Ingen spildproduktion som ved eks. varmebehandling af slammet. Bedre virkningsgrad- mindre tab.

CSR

  • Servicevenlig og driftssikker.
  • Lukket system – hygiejniske forhold for personalet.
  • Udnyttelse af ressourcer som ellers ville gå til spilde.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED