Stjernholm høster solid fremgang

En fokuseret strategi, baseret på ”samarbejde med værdi” som fundament og omdrejningspunkt for selskabets aktiviteter, har givet Stjernholm A/S solid fremgang på alle væsentlige parametre i 2019. En fremgang på 1,5 millioner på bundlinjen, samtidig med at selskabets produktprogram er efterspurgt i markedet, giver håb om en bæredygtig fremtid for selskabets ejer og medarbejdere.

Stjernholm har, siden virksomheden blev stiftet for 23 år siden, arbejdet med udvikling og drift af miljørigtige løsninger til både offentlige og private aktører. Det primære marked har været Danske renseanlæg, pumpestationer og kloaksystemer. Samlet set løsninger, der forbedrer vores vandkvalitet.

Udviklingen de seneste par år har medført, at andre brancher nu udviser interesse for selskabets produktprogram, herunder sandvasker til Landbruget til separering af gylle og sand, således at gyllen kan anvendes til biogas, og der kan genanvendes op til 99 % af sandet. Derudover har vi kontakter vedrørende slambehandlingsanlæg til opdrætsindustrien. I Stjernholm har vi store forventninger til de nye forretningsområder, der giver selskabet flere ben at stå på.

I 2015 vedtog alle verdens lande på FN´s Generalforsamling 17 Verdensmål og 169 delmål, som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Tankegangen omkring bæredygtig udvikling passer særdeles godt til selskabets identitet. Stjernholm har derfor de seneste 2 år deltaget i DI´s projekt ”Fra Filantropi til Forretning”, som handler om at konkretisere og kapitalisere vores indsats for at bidrage til opfyldelse af Verdensmålene. Projektet er nu ved at nå sin afslutning, og Stjernholm har fået tydeliggjort vores arbejde med Verdensmålene.

Stjernholm har en række produkter, som er født til at bidrage til opfyldelse af Verdensmålene. Vi har derfor besluttet at bruge Verdensmålene strategisk til at få sat gang i vores eksport. Vi vil derfor frem i mod 2030 deltage aktivt i eksport af dansk teknologi, både til forsyningsbranchen og landbrugsområdet, samtidig med at vi vil bestræbe os på, at fastholde vores kunder på hjemmemarkedet.

I forlængelse af den strategiske beslutning, at udvide selskabets markeder til også at omfatte eksport, har selskabet ansat flere dygtige medarbejdere, der kan være behjælpelige med at nå de strategiske målsætninger. Samtidig valgte Stjernholm at gennemføre en reorganisering af selskabets aktiviteter, med henblik på at sikre tydelig og klar ansvarsfordeling, til gavn for vores kunder og medarbejdere.

Samarbejdet med Dansk Udenrigsministerium, og andre interessegrupper under Dansk Industri, i løbet af 2019, begynder nu at give konkret afkast. Vi har fået de første ordrer i hus fra USA, til aflevering i 2020. For nuværende er Stjernholm i gang med etablering af datterselskab i USA, der kan understøtte den videre udvikling.

Det nuværende fundament, giver ledelsen i Stjernholm forventninger om, at selskabet kan fortsætte en stabil og kontrolleret vækst de kommende år, med levering af miljørigtige løsninger til vores kunder. Der skal dog tages forbehold for den situation hele Verden befinder sig i for nuværende, at følgerne af COVID-19 udbrudet, og de tiltag som regeringerne i det meste af verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet kan få konsekvenser for Stjernholm A/S. Det er dog for tidligt at udtale sig om hvor stor disse konsekvenser kan blive for selskabets forventninger til året.

Yderligere oplysninger fås ved at henvende sig til:

Kaj Stjernholm, adm.direktør, Stjernholm A/S, mobil 21 62 28 15, kss@stjernholm.dk

Bjarki Mohr, bestyrelsesformand, Stjernholm A/S, mobil 21 84 63 33, bjarki.mohr@gmail.com

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED