Stjernholm leverer til Silicon Valley

Et godt og konstruktivt samarbejde med Silicon Valley Clean Water har resulteret i en ordre på to stk. Stjernholm SR 2500 sandvaskere med 2 snegle.

Silicon Valley Clean Water et af Californiens store renseanlæg, som har gennemgået en omfattende modernisering og renovering over de seneste par år. Hos Stjernholm er vi stolte over at blive valgt som leverandør til en væsentlig del af denne renovering – ikke mindst fordi ordren blev tildelt os på baggrund af en grundig Total Cost of Ownership-beregning.

Stjernholm SR 2500 tilbageholder mindst 90% sand > 125 my og i det vaskede, udsneglede sand er der maks 3% organisk materiale og mindst 95% tørstof. Kapaciteten er, med 2 snegle, 3 tons sand i timen per sandvasker.

For at genere trafikken mindst muligt, blev sandvaskerne transporteret fra værkstedet i Randers i nattens mulm og mørke!

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED