Vi står godt, når TCO får vægt i udbuddet!

Vi har på det seneste vundet adskillige opgaver, hvor der i udbuddet har været lagt vægt på TCO – Total Cost of Ownership. Et eksempel er leveringen af en ny SR 1600 sandvasker til Egå Renseanlæg. Den nye sandvasker afløser en mindre Stjernholm SR 800, som vi leverede helt tilbage i 2000! Og den gamle blev alene udskiftet fordi der efterhånden var blevet behov for at øge sandvaskerens kapacitet.

Den nye sandvasker er nu kørt ind og står klar til også at behandle de ekstra sandmængder ved first flow. Ved den gennemførte kontrol er det konstateret, at de garanterede værdier på > 95% tørstof og < 1% organisk materiale i det tilbageholdte sand til fulde er overholdt. Det samme gælder tilbageholdelsen af sand, som ligger over 90 %.

– Det var faktisk kun vores sandvasker nr. 6 vi for over 20 år siden installerede på Egå Renseanlæg, – siger en synlig stolt Kaj Stjernholm. – Allerede den gang lovede vi en levetid på 15-20 år med en beregnet tilbagebetalingstid på 3-5 år. Tiden har vist, at vores løfter holdt, og derfor står vi i dag virkelig stærkt, både når tilbageholdelse, tørstofindhold, indhold af organisk materiale og TCO får vægt i udbuddet.

Reference: Projektleder Mille Hjorth Schausen, Århus Vand

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker  #indløb  #offgas  #Stjernholm

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED