Vores datter har lavet en video…

– den har landmand Erik Dolby som hovedperson og handler om Opicon’s system til separering og vaskning af sand fra gylle.

Erik Dolby har 700 malkekøer og sand i sengebåsene. Han fortæller i videoen om sine oplevelser med Opicon’s sandvaskersystem, som er bygget op omkring vores sandvasker.

Vi synes det er en spændende fortælling – så spændende, at vi har besluttet os for at lave sprogversioneringer på både engelsk, hollandsk, spansk og kinesisk…

Sprogversioneringerne kan ses på www.opicon.dk, hvor du også kan læse mere om, hvordan systemet er opbygget.

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66