Skruepresse

Optimer slambehandlingen med Stjernholm Skruepresse

Der er i disse år stor fokus på deponeringsomkostninger og energiforbrug. Hertil kommer et stort ønske om at minimere forbruget af polymer i forbindelse med afvanding af slammet.

Netop disse tre parametre har været afgørende for udviklingen af Stjernholms skruepresse.

Skruepressen arbejder med max. 1,5 omdrejning pr. minut drevet at en lavenergi gearmotor på kun 1,5 kW. Dette sikrer ikke kun et meget lavt energiforbrug, men også et støjniveau på max. 65 dB(A).

Tilløbstrykket styres og kontrolleres af en tryktransmitter og afvandingszonen er 3-delt med forskellige åbninger. Her kan anvendes kantspaltesi, perforeret plade med runde huller eller en kombination af disse, alt efter de lokale forhold.

Alt er udført i slidstærk rustfri Aisi 304. Pressen kræver således et minimum af vedligehold, ligesom hele styringen af afvandingsprocessen fra tilløb over tilførsel og mixning af polymer til udsnegling af afvandet slam er fuldt automatiseret og styret.

Alt efter det tilførte slams beskaffenhed kan der regnes med et en afvanding på mellem 18 og 25% TS med et minimalt brug af polymer.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi.

STJERNHOLM SKRUEPRESSE

ØKONOMI

  • Lavere energiforbrug end dekanter
  • Levetid på 10-15 år
  • Kræver mindre end 1 times tilsyn om måneden

MILJØ

  • Energirigtige motorer og de nyeste forbedringer giver en energibesparelse som MILJØ kan oversættes direkte til besparelse på CO2 udledning

CSR

  • Design og opsætning af skruepressen giver let adgang til inspektion og service.
  • Vi vægter arbejdsmiljøet høj og uanset hvor vores produkter produceres stiler vi efter bæredygtig produktion efter danske standarder for arbejdsmiljø.
  • Skruepressen er meget støj- og vibrationssvag.
  • Helt lukket enhed i kombination med høj driftsikkerhed minimerer driftspersonalets kontakt med spildevandet til gavn for arbejdsmiljø og sygdomsfravær.

Skruepresse

Driftsikker opbygning med få bevægelige dele
Særdeles lavt energiforbrug
Kræver stort set ingen overvågning
Manuel eller fuldautomatisk drift
Effektiv styring af polymerforbrug
Særdeles servicevenlig

Data

Skema til sammenligning

Produktbrochure

Andet

 Kontakt os

Søren Weber

Mobil: 30 73 50 75
sow@stjernholm.dk

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66