Din forsyning, riste til Esbjerg vest

Din Forsyning har fået udskriftet deres gamle hulpladeriste til Stjernholm A/S nye model fra FSM i Tyskland, og allerede efter kort tid, kunne det konstateres at der var kommet betydelig mindre ristestof forbi ristene. Dette resulterer i, at sandet og fedtet, der tages fra i sand- og fedtfanget, er renere. Dette ses tydeligt på overfladen i sandfanget og efterfølgende i det vaskede sand.

Allerede nu har det givet Din forsyning en bedre drift, og alle ser frem til at der også vil komme mindre ristestof i det afvande slam fra Renseanlæg vest.

Denne forbedring kommer til at få betydning for det sand der vaskes og genanvendes, samt for driften og kvaliteten af maskiner og renseprocesser.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED