Din forsyning, riste til Esbjerg vest

Din Forsyning har fået udskriftet deres gamle hulpladeriste til Stjernholm A/S nye model fra FSM i Tyskland, og allerede efter kort tid, kunne det konstateres at der var kommet betydelig mindre ristestof forbi ristene. Dette resulterer i, at sandet og fedtet, der tages fra i sand- og fedtfanget, er renere. Dette ses tydeligt på overfladen i sandfanget og efterfølgende i det vaskede sand.

Allerede nu har det givet Din forsyning en bedre drift, og alle ser frem til at der også vil komme mindre ristestof i det afvande slam fra Renseanlæg vest.

Denne forbedring kommer til at få betydning for det sand der vaskes og genanvendes, samt for driften og kvaliteten af maskiner og renseprocesser.

© Stjernholm A/S 2020