Nu vasker Stjernholm også sand i Stoholm

Stoholm Renseanlæg har fået etableret en helt ny forbehandling med nyt indløb, sandfang og ny bygning til maskinudstyr. En af de nye maskiner på anlægget er en Stjernholm sandvasker SR1900, som også er en helt ny installation på anlægget.
Sandvaskeren tilbageholder op til 90% af sandpartikler > 125 µ i indløbet og afleverer det i en lukket container med et tørstofindhold på > 95% og et organisk indhold på < 1%. Den større tilbageholdelsesgrad af sand sikrer mindre deponi og transport, hvilket reducerer anlæggets samlede CO2 udledning. Dette tæller endnu mere på Stoholm Renseanlæg, som ikke tidligere har haft en sandvasker installeret. EnergiViborg har erfaring med sandvaskere fra andre af forsyningens renseanlæg, hvor man har gode erfaringer med Stjernholm Sandvaskerens effektivitet og stabile drift. Der var desuden i udbuddet lagt betydelig vægt på TCO hvor vores sandvasker med en levetid på 15-20 år og en estimeret tilbagebetalingstid på 2-5 år, også scorede højt i forbindelse med tildelingen. Reference: Projektleder Niels Kjeldgaard og projektleder Mogens Lindgaard, EnergiViborg www.stjernholm.dk/nyheder/ #sandvasker #indløb #offgas #Stjernholm

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED