Nyt udstyr i forbehandlingen hos Hørning Renseanlæg:

Større mængde ristegods frasepareres – men alligevel produceres mindre og renere deponi.

Med installering af en ny Stjernholm/FSM Filterbæltrist, en Stjernholm Ristegodsvasker og en Stjernholm Sandvasker har Skanderborg Forsyning opnået rigtig gode resultater på forbehandlingen på Hørning Renseanlæg.

Selv om Filterbæltristen tilbageholder langt mere ristegods end den hidtidige løsning, betyder vaskningen og presningen i ristegodsvaskeren at mængden af ristegods til deponi er reduceret med ¼. Det betyder, alt andet lige, at også omkostningen til deponi er reduceret med hele 25%.

Samtidig er der installeret en ny sandvasker, hvilket også medfører besparelser på deponi-omkostninger, idet sandet nu vaskes så rent, at det kan deponeres uden afgift.

– Det glæder os meget, at Hørning Renseanlæg har fået så godt et output fra deres investeringer – siger Kaj Stjernholm, som på vegne af Stjernholm A/S har haft ansvaret for den dialog og de forhandlinger, som virksomheden har haft med Skanderborg Forsyning. – For os er denne sag et rigtig godt eksempel på de resultater, der kan nås, gennem Samarbejde med Værdi, både for vores kunde og for os! –

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker  #indløb  #offgas  #Stjernholm

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED