Forfatter: Daniel

Den optimale løsning for køernes velfærd

Sand i sengebåsene er den optimale løsning for køernes velfærd. Nyvasket sand i sengebåsene er den optimale løsning for miljøet og økonomien.

Torsdag den 4. maj kl. 10-15 er der åben stald hos Nicolai og Jan Bak Jensen på Hovsørvej 50, Thisted. Her kan du bl.a. se hvordan vores driftssikre og særdeles effektive løsning til separation af sand og gylle fungerer i et topmoderne staldmiljø.

Vi har folk på stedet og er klar til en snak med alle mælkeproducenter, der er interesseret i vores unikke løsning og cirkulær økonomi.

Stjernholm fik i 2020 EU’s Miljøpris for den unikke separationsløsning/koncept til separation af gylle og sand i landbruget.

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker #indløb #offgas #Stjernholm

Store nedbørsmængder og høje energipriser øger efterspørgslen på rensegrise.

Det har nemlig aldrig været vigtigere at opretholde maksimal pumpekapacitet på transportledningerne.

”Vi har forrygende travlt med at levere rensegrise til forsyningerne, som ser kæmpe fordele ved at have afsendelse af rensegrise, som fast arbejdsopgave,” siger vores rensegrise specialist, Per Sjørslev Petersen. ”De lave økonomiske omkostninger ved indkøb af rensegrise gør, at det er en god ide, løbende at holde transportledningerne rene.”

Rene transportledninger medfører:

  • Større pumpe kapacitet igennem transportsledning
  • Mindre energiudgifter til pumperne
  • Mindre slid på pumperne.
  • Formindske svovlbrintedannelse
  • Bedre arbejdsmiljø
  • Godt for vores miljø og naboer.

Hos Stjernholm sidder vi et team med stor knowhow med hensyn til afsendelse og anvendelse af rensegrise. Se vores brochure her og tag gerne fat i Per Sjørslev Petersen på 30942528.

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker #indløb #offgas #Stjernholm

Så fandt vi den sidste vinder i vores VIND ROM konkurrence.

11 flasker god Stjernholm Rom har allerede fundet vej til de heldige vindere. Den sidste flaske går til Ronald Busk fra Aarhus Vand.
Tak til alle, som deltog i jubilæums konkurrencen og GODT NYTÅR til alle!

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker #indløb #offgas #Stjernholm

Glædelig Jul og Godt Nytår

Tak for den store opmærksomhed, vi har fået i året, der er gået!
2022 har været et specielt år for Stjernholm A/S. Vi har arbejdet med en ny strategi. Vi har for fået hul på eksporten til både USA og Kina. Og sidst – men ikke mindst – har vi fejret virksomhedens 25 års jubilæum.

Her på falderebet vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde, i året der er gået og de mange positive tilkendegivelser vi har fået, specielt i forbindelse med jubilæet.
Vi har bemanding på serviceafdelingen og holder telefonen åben mellem Jul og Nytår, så tøv ikke med at ringe, hvis du har brug for vores hjælp.

OBS: Vi har stadig 2023 kalendere på lager, så sig til, hvis du mangler.

Vi glæder os til året der kommer og til at give vores bidrag til branchens grønne omstilling.

Glædelig Jul og Godt Nytår fra os alle her i Stjernholm A/S.

Ny modtagestation til slam og medie fra slamsugere muliggør både selvbetjening og automatisk udtagning af slamprøver

Forbehandlingen klares fuldautomatisk af Stjernholm Tromlesi og Pressevasker

 

I tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning har vi i her i efteråret udviklet et helt nyt koncept for modtagelse af slam og medie fra slamsugere på renseanlægget i Tarm.

Den traditionelle del af modtagestationen består af en tromlesi og en pressevasker til behandling af den slam og det medie vi får leveret fra slamsugere, inden det indgår i den normale biologiske renseproces.

 

Vognmanden registrerer sig ved ankomst ved hjælp af kortlæseren

Konceptets store nyhed er systemet til udtagning af slam- og medieprøver, som er opbygget til at kunne udtage prøver fra hele 5 forskellige leverancer ad gangen. Vel at mærke uden at der er behov for personale til at betjene systemet.

– Da vores tidligere anlæg var nedslidt og skulle renoveres, benyttede vi lejligheden til at minimere forbruget af mandskabstimer i forbindelse med modtagningen. Rent praktisk sker der nu det, at de operatører, som har behov for at kunne levere slam til renseanlægget, bliver udstyret med et identifikationskort, – siger driftsleder Poul Erik Føns fra Tarm Renseanlæg. – Dette kort benyttes til at registrere leverandøren allerede ved indvejning på brovægten og derefter også når slamsugeren tømmes ved modtagestationen. Alt sammen som selvbetjening.

 

Systemet er opbygget til automatisk prøvetagning af op til 5 leverancer i træk.

– Her udtages prøven så inden mediet føres til tromlesi/pressevasker og videre ud i systemet. På den måde har vi helt styr på hvilken type medie og hvor stor en mængde vi sender til procestanken, og kan dermed evt. tage højde for mediets påvirkning af den biologiske proces.

Her hos Stjernholm synes vi, det er lykkedes at udvikle et både enkelt og meget driftssikkert selvbetjeningssystem. Vi har derfor også besluttet at indsende patentansøgning på konceptet, som vi er sikker på, rigtig mange Forsyninger kan have interesse i at få installeret.

 

Konceptet er testet på Tarm Renseanlæg og fungerer perfekt.

Renovering og optimering af bundbeluftning halverer energiforbruget og giver hele tre sidegevinster!

Rudkøbing Renseanlæg, som hører under Langeland Forsyning, har i samarbejde med os renoveret og optimeret bundbeluftningen. Det renoverede beluftnings-system har nu været i drift så længe at Bjarni Hansen, som er driftsleder på renseanlægget, godt tør give et bud på de opnåede resultater.

– Vores energiforbrug til beluftning er halveret fra 1000 kW til 500 kW i døgnet, – siger han. – Og som sidegevinster har vi opnået en større hydraulisk kapacitet og en stor, endnu ukendt nedsættelse af vores kvælstofafgift. –

Med afsæt i en pris på 2,- kroner pr. kW betyder halveringen af energiforbruget alene en besparelse på ca. 365.000 kroner om året. Hertil kommer så en ikke uvæsentlig klimagevinst i form af reduceret CO2 udledning.

Ønsker du en snak om mulighederne for optimering af bundbeluftningen, er du velkommen til at ringe eller skrive til Per Sjørslev Petersen på 30 94 25 28/psp@stjernholm.dk.

Månedens heldige vinder er fundet

John Mikkelsen fra Syddjurs Spildevand a/s får en tidlig julegave i år. Han blev nemlig den næstsidste vinder i vores VIND ROM konkurrence, som vi har haft kørende hele året i forbindelse med vores 25-års jubilæum.

Den sidste flaske Stjernholm Rom bliver udloddet fredag den 30. december, så har du ikke vundet endnu, er der stadig en mulighed!

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker  #indløb  #offgas  #Stjernholm

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED