Får du ilt nok for pengene?

Alle former for beluftning slides og får defekter over tid. Det går ud over effektiviteten og dermed i betydelig grad også energiforbruget.

Hos én af vores gode kunder, som har 2 procestanke, var behovet for indblæsning af ilt i forhold til det ønskede ilt setpunkt nået til det punkt, hvor blæserne skulle yde maksimalt for at følge med.

Vi er derfor nu i gang med at skifte anlæggets bundbeluftnings membraner i de to procestanke. Der bliver monteret nye MF1100 plade membraner på eksisterende pladebeluftningsrammer.

Procestank 2 er færdiggjort og kunden fortæller at energiforbruget er faldet drastisk. Der skal nu kun indblæse 3200 m3 ilt i timen fra blæserne for at opnå det ønskede ilt setpunkt. Før udskiftning skulle blæserne yde maximalt med 5000m3 ilt i timen. Det vil sige en besparelse på godt 36%! Det er der ekstrem god økonomi i.

Procestank 1 er ikke færdiggjort endnu og som det kan ses og høres i nedenstående video, så er det stor forskel på vandoverfladen fra tank 2 til tank 1.

Både vi og kunden forventer derfor mindst en tilsvarende besparelse på tank 1, når vi inden længe også har færdiggjort udskiftningen her med de nye Stjernholm-Supratec pladebeluftere med EPDM-membraner. De leveres med funktionsgaranti og kan rengøres med myresyre, så de bevarer deres effektivitet længere.

Kontakt Per Sjørslev Petersen hos Stjernholm (psp@stjernholm.dk eller 30 94 25 28) og hør mere. Med de nuværende energipriser, er det ikke nødvendigvis en god idé at vente med udskiftningen indtil blæserne ikke kan skrues længere op!

#beluftning   #sandvasker  #indløb  #offgas  #Stjernholm

Store nedbørsmængder og høje energipriser øger efterspørgslen på rensegrise.

Det har nemlig aldrig været vigtigere at opretholde maksimal pumpekapacitet på transportledningerne.

”Vi har forrygende travlt med at levere rensegrise til forsyningerne, som ser kæmpe fordele ved at have afsendelse af rensegrise, som fast arbejdsopgave,” siger vores rensegrise specialist, Per Sjørslev Petersen. ”De lave økonomiske omkostninger ved indkøb af rensegrise gør, at det er en god ide, løbende at holde transportledningerne rene.”

Rene transportledninger medfører:

  • Større pumpe kapacitet igennem transportsledning
  • Mindre energiudgifter til pumperne
  • Mindre slid på pumperne.
  • Formindske svovlbrintedannelse
  • Bedre arbejdsmiljø
  • Godt for vores miljø og naboer.

Hos Stjernholm sidder vi et team med stor knowhow med hensyn til afsendelse og anvendelse af rensegrise. Se vores brochure her og tag gerne fat i Per Sjørslev Petersen på 30942528.

www.stjernholm.dk/nyheder/
#sandvasker #indløb #offgas #Stjernholm

Ny modtagestation til slam og medie fra slamsugere muliggør både selvbetjening og automatisk udtagning af slamprøver

Forbehandlingen klares fuldautomatisk af Stjernholm Tromlesi og Pressevasker

 

I tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning har vi i her i efteråret udviklet et helt nyt koncept for modtagelse af slam og medie fra slamsugere på renseanlægget i Tarm.

Den traditionelle del af modtagestationen består af en tromlesi og en pressevasker til behandling af den slam og det medie vi får leveret fra slamsugere, inden det indgår i den normale biologiske renseproces.

 

Vognmanden registrerer sig ved ankomst ved hjælp af kortlæseren

Konceptets store nyhed er systemet til udtagning af slam- og medieprøver, som er opbygget til at kunne udtage prøver fra hele 5 forskellige leverancer ad gangen. Vel at mærke uden at der er behov for personale til at betjene systemet.

– Da vores tidligere anlæg var nedslidt og skulle renoveres, benyttede vi lejligheden til at minimere forbruget af mandskabstimer i forbindelse med modtagningen. Rent praktisk sker der nu det, at de operatører, som har behov for at kunne levere slam til renseanlægget, bliver udstyret med et identifikationskort, – siger driftsleder Poul Erik Føns fra Tarm Renseanlæg. – Dette kort benyttes til at registrere leverandøren allerede ved indvejning på brovægten og derefter også når slamsugeren tømmes ved modtagestationen. Alt sammen som selvbetjening.

 

Systemet er opbygget til automatisk prøvetagning af op til 5 leverancer i træk.

– Her udtages prøven så inden mediet føres til tromlesi/pressevasker og videre ud i systemet. På den måde har vi helt styr på hvilken type medie og hvor stor en mængde vi sender til procestanken, og kan dermed evt. tage højde for mediets påvirkning af den biologiske proces.

Her hos Stjernholm synes vi, det er lykkedes at udvikle et både enkelt og meget driftssikkert selvbetjeningssystem. Vi har derfor også besluttet at indsende patentansøgning på konceptet, som vi er sikker på, rigtig mange Forsyninger kan have interesse i at få installeret.

 

Konceptet er testet på Tarm Renseanlæg og fungerer perfekt.

Renovering og optimering af bundbeluftning halverer energiforbruget og giver hele tre sidegevinster!

Rudkøbing Renseanlæg, som hører under Langeland Forsyning, har i samarbejde med os renoveret og optimeret bundbeluftningen. Det renoverede beluftnings-system har nu været i drift så længe at Bjarni Hansen, som er driftsleder på renseanlægget, godt tør give et bud på de opnåede resultater.

– Vores energiforbrug til beluftning er halveret fra 1000 kW til 500 kW i døgnet, – siger han. – Og som sidegevinster har vi opnået en større hydraulisk kapacitet og en stor, endnu ukendt nedsættelse af vores kvælstofafgift. –

Med afsæt i en pris på 2,- kroner pr. kW betyder halveringen af energiforbruget alene en besparelse på ca. 365.000 kroner om året. Hertil kommer så en ikke uvæsentlig klimagevinst i form af reduceret CO2 udledning.

Ønsker du en snak om mulighederne for optimering af bundbeluftningen, er du velkommen til at ringe eller skrive til Per Sjørslev Petersen på 30 94 25 28/psp@stjernholm.dk.

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED