sidetype: Indholdsside

25 års jubilæum billeder

 • 20220930-243-scaled

 • 20220930-238-scaled

 • 20220930-203-scaled

 • 20220930-189-scaled

 • 20220930-169-scaled

 • 20220930-163-scaled

 • 20220930-148-scaled

 • 20220930-144-scaled

 • 20220930-145-scaled

 • 20220930-142-scaled

 • 20220930-141-scaled

 • 20220930-131-scaled

 • 20220930-129-scaled

 • 20220930-127-scaled

 • 20220930-125-scaled

 • 20220930-122-scaled

 • 20220930-121-scaled

 • 20220930-119-scaled

 • 20220930-114-scaled

 • 20220930-109-scaled

 • 20220930-107-scaled

 • 20220930-105-scaled

 • 20220930-096-scaled

 • 20220930-086-scaled

 • 20220930-091-scaled

 • 20220930-085-scaled

 • 20220930-078-scaled

 • 20220930-075-scaled

 • 20220930-072-scaled

 • 20220930-070-scaled

 • 20220930-067-scaled

 • 20220930-065-scaled

 • 20220930-062-scaled

 • 20220930-054-scaled

 • 20220930-053-scaled

 • 20220930-048-scaled

 • 20220930-047-scaled

 • 20220930-046-scaled

 • 20220930-045-scaled

 • 20220930-044-scaled

 • 20220930-039-scaled

 • 20220930-038-scaled

 • 20220930-037-scaled

 • 20220930-036-scaled

 • 20220930-035-scaled

 • 20220930-034-scaled

 • 20220930-033-scaled

 • 20220930-032-scaled

 • 20220930-031-scaled

 • 20220930-029-scaled

 • 20220930-028-scaled

 • 20220930-026-scaled

 • 20220930-013-scaled

 • 20220930-005-scaled

Læs videre

Kemisk/teknisk industri

25 års erfaring

Der er meget stor forskel på sammensætningen af det spildevand, der tilføres de forskellige renseanlæg – ofte påvirket af de industrier, som renseanlægget servicerer.

Gennem 25 år har vi udfordret os selv med at finde de rigtige løsninger på enhver separationsopgave. Vores viden indenfor separation af væsker og uorganisk materiale er derfor ganske unik.

Kontakt os gerne med en udfordring. Vi tilbyder ”samarbejde med værdi” og siger kun ja til opgaver, vi føler os sikre på at kunne løse.

Kontakt os trygt for videndeling og referencer.

Kontakt os

Læs videre

Biogas

Mange års erfaring

Mange års erfaring med processer og behandling af væsker indeholdende både organisk og uorganisk materiale, har lært os vigtigheden af at kunne fjerne de uorganiske elementer og bevare de organiske.

Herved undgås bundfald i reaktorerne, pumper og rørledninger skånes for unødigt slid, og processen optimeres.

Vi råder både over en række maskintekniske løsninger og den viden, som kan medvirke til at fjerne uhensigtsmæssigt indhold i den tilførte biomasse og sikre anlægget stabil drift.

Kontakt os trygt for videndeling og referencer.

Kontakt os

Læs videre

Landbrug

Unikke løsninger

Stjernholm har i tæt samarbejde med en række eksperter indenfor landbrugssektoren.

Herunder kvægbrugsrådgivere, dyrlæger og kvægbrugere, udviklet et produktprogram og en proces, som muliggør anvendelse af sand i sengebåse i kvægbesætninger uden de hidtidige problemer ved håndtering af sandholdig gylle.

Derved sikres

 • bedre dyrevelfærd
 • højere produktivitet
 • mindre dyrlægeregninger
 • genbrug af sand
 • gyllen kan bruges til biogas

Hjertet i Stjernholms kundetilpassede løsninger til landbruget er Stjernholm sandvasker.

Løsningen er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand.

Kontakt os trygt for videndeling og referencer.

Kontakt os

Læs videre

Sewage treatment plants

Experts in water treatment

Stjernholm holds a key position on the water treatment market at public as well as private sewage treatment plants, in sewage systems and at waterworks throughout the country.

We actively apply the latest knowledge and continuously work to implement new, useful knowledge into our solutions.

Our focus is: The solutions that we offer must hold tangible and measurable benefits to the customers. The investment must pay off – and we typically operate with a payback time of between 2 to 5 years on new investments.

Our knowledge and product range cover the entire spectrum from pre-treatment over the process to sludge processing and various solutions to systems “outside the fence”.

Please contact us for knowledge sharing and references.

Contact

Læs videre

Renseanlæg

Eksperter i vandbehandling

Stjernholm indtager en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Stjernholm indtager en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Vi bruger den nyeste viden aktivt og arbejder løbende med at bringe ny, brugbar viden ind i vores løsninger.

Vores fokus er: Der skal være håndgribelige og målbare fordele for kunden i de løsninger, vi tilbyder. Investeringen skal kunne betale sig – og vi opererer typisk med en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 5 år på nyinvesteringer.

Vores viden og produktsortiment dækker hele spektret fra forbehandling over proces til slambehandling samt forskellige løsninger til systemerne ”uden for hegnet”.

Kontakt os trygt for videndeling og referencer.

Kontakt os

Læs videre

Bestil tegning

Få tilsendt tegninger

Udfyld formularen herunder.
Så sender vi de ønskede tegninger senest næste arbejdsdag.Læs videre

sdg

Vores produkter peger ind i

FN’s Verdensmål

Se detaljer herunder

 • Sandvasker

 • OXxOff

 • Riste til overløbsbygværker

 • Sandvaskeranlæg til mælkeproducenter

Læs videre

 • 1
 • 2

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

875 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60 611

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED